VYRESNYSIS SPECIALISTAS

Vilnius
Paskelbta: 2017.10.12 Kandidatuoti iki: 2017.10.25

           LIETUVOS RESPUBLIKOS SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBA

VYRESNYSIS SPECIALISTAS

Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba (toliau – STT) ieško pretendentų į Antrosios valdybos Antrojo skyriaus vyresniojo specialisto (valstybės pareigūno) pareigybę.             

Pagrindinės funkcijos  – rinkti, sisteminti ir analizuoti duomenis apie STT atliekamus ikiteisminius tyrimus;

- vertinti STT atliekamus ikiteisminius tyrimus ir teikti siūlymus vadovybei dėl prioritetų suteikimo STT atliekamiems ikiteisminiams tyrimams;

- rengti informacinius ir analitinius dokumentus, susijusius su prioritetinių ikiteisminių tyrimų stebėsena;

- organizuoti ir vykdyti STT padalinių, atliekančių ikiteisminį tyrimą, darbuotojų mokymus;

Reikalavimai pretendentui:

  • turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų studijų srities teisės studijų krypčių grupės arba jam prilygintą išsilavinimą;
  • turėti 2 metų ikiteisminio tyrimo atlikimo darbo patirtį;
  • atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „VISIŠKAI SLAPTAI“;
  • išmanyti teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, valstybės ir tarnybos paslaptis, baudžiamąjį procesą, kriminalinę žvalgybą, raštvedybą ir kitus teisės aktus, susijusius su pagrindinių funkcijų vykdymu ir mokėti juos taikyti;
  • turėti geras bendrines kompiuterio vartotojo žinias ir įgūdžius, mokėti naudotis taikomąja programine įranga Microsoft Office (Word, Excel, Outlook), plačiai naudojamomis interneto naršyklėmis bei elektroninio pašto programine įranga ir gebėti efektyviai naudotis interneto ištekliais darbinėms funkcijoms atlikti;
  • turėti galiojantį vairuotojo pažymėjimą, suteikiantį teisę vairuoti lengvąjį automobilį;
  • atitikti Sveikatos būklės reikalavimų asmenims, pretenduojantiems į vidaus tarnybą, pageidaujantiems mokytis vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigose, kitose mokymo įstaigose Vidaus reikalų ministerijos siuntimu, bei vidaus tarnybos sistemos pareigūnams sąvado, patvirtinto Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. 1V380/V-618, III skiltyje nustatytus sveikatos būklės reikalavimus.

GYVENIMO APRAŠYMO IR MOTYVACINIO LAIŠKO el. paštu su nuoroda „Antrosios valdybos Antrojo skyriaus vyresnysis specialistas (valstybės pareigūnas)“ laukiame iki 2017-10-25 el. paštu  personalas@stt.lt.

 

2Kandidatuoti liko

Norėdami kandidatuoti, prašome užpildyti:

Prisijungti