ŠVIETIMO, KULTŪROS IR SPORTO DEPARTAMENTO BENDROJO UGDYMO SKYRIAUS VYRIAUSIASIS SPECIALISTAS

Vilnius
Paskelbta: 2017.09.11 Kandidatuoti iki: 2017.09.28

Kviečiame tapti Vilniaus bendrojo lavinimo ugdymo įstaigų kuratoriumi!

ŠVIETIMO, KULTŪROS IR SPORTO DEPARTAMENTO BENDROJO UGDYMO SKYRIAUS VYRIAUSIASIS SPECIALISTAS

Pareigybės rūšis :Karjeros valstybės tarnautojas

Darbo aprašymas:

Tavo pagrindinė užduotis būtų vykdyti švietimo įstaigų stebėseną ir analizę, organizuoti jų strateginių planų rengimą ir įgyvendinimą,  koordinuoti regioninės švietimo valdymo informacinės sistemos pildymą ir plėtrą.

Reikalavimai:

Tikimės, kad tu:

  1. turi aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą (pedagogo kvalifikaciją);
  2. turi ne mažesnį kaip 3 metų pedagoginio darbo stažą;
  3. turi ne mažesnę kaip 1 metų strateginio planavimo arba analitinio darbo patirtį;  
  4. esi susipažinęs su švietimo teikėjų veiklą reglamentuojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymais bei kitais teisės aktais ir gebėti juos taikyti praktiškai;
  5. turi labai gerus statistinės duomenų analizės ir apdorojimo įgūdžius.

Dokumentai, kurie turi būti pateikti:

Tai yra karjeros valstybės tarnautojo pozicija, todėl  prašymo dalyvauti konkurse laukiame per valstybės tarnautojų atrankos sistemą www.testavimas.vtd.lt.

Primename, kad prieš pateikiant prašymą dalyvauti  konkurse, jau turite būti išsilaikę Bendrųjų gebėjimų testą Valstybės tarnybos departamente (www.vtd.lt )

Siūlome:

  • Karjeros bei kvalifikacijos tobulinimo galimybes;
  • Geranorišką kolektyvą;
  • A lygio 12 kategorijos valstybės tarnautojui priklausantį atlyginimą, bei įstatymu nustatytas skatinimo priemones.

 

Kristina Kalesnykienė, Personalo departamento Mokymų ir veiklos valdymo skyriaus vyriausioji specialistė, tel. (8 5) 211 2604, el. p. kristina.kalesnykiene@vilnius.lt

2Kandidatuoti liko

Norėdami kandidatuoti, prašome užpildyti:

Prisijungti