Su savo tiesioginiais vadovais geriau sutariantys darbuotojai uždirba daugiau

Kaip darbuotojai žiūri į šių dienų lyderius? Kokius santykius jie palaiko su savo tiesioginiais vadovais? Darbo užmokesčio portalas Paylab.com (Lietuvoje – www.manoalga.lt valdomas CV-Online) atliko tarptautinę darbuotojų apklausą siekiant atskleisti labiausiai trūkstamus vadovų bruožus, asmenines savybes. Ši apklausa yra “PAYLAB ATLYGIO TYRIMO”, kuris reguliariai stebi su atlyginimu susijusias tendencijas, dalis. Darbuotojų iš 11 Europos šalių paprašme įvertinti savo tiesioginius vadovus. Taip pat tyrėme, kokią įtaką šie santykiai su vadovais daro darbuotojų atlyginimo dydžiui.

 

Tyrimas buvo vykdomas 2017 m. liepos – rugsėjo mėnesiais, jo metu apklausta 52 120 respondentų, dirbančių įvairiose veiklos srityse, pozicijose ir valdymo lygiuose.

 

Kokius santykius darbuotojai palaiko su savo tiesioginiais vadovais?

4 iš dešimties apklaustų darbuotojų savo santykius su vadovu įvardina kaip neutralius ar net labiau neigiamus. Tiesą sakant, 35% apklaustųjų išlaiko pagarbų atstumą, jų santykiai su viršininkais yra gana santūrūs. Net 4 procentai apklaustų darbuotojų teigia, kad jų santykiai su jų tiesiogine vadovybe yra šalti ir nedraugiško pobūdžio.

Žmonės uždirbantys daugiau nei šalies vidurkis dažniau turi kur kas draugiškesnius santykius su savo tiesioginiais vadovais. Teisingas atlyginimas yra darbuotojo ir viršininko gerų santykių pagrindas.

61% respondentų pripažino, kad santykiai su tiesioginiais vadovais yra draugiški. Įdomus pastebėjimas, kad tie, kurie atsakė, jog palaiko draugiškus santykius su vadovybe, uždirba maždaug 14% daugiau negu tie, kurie santykius su valdžia įvardino kaip šaltus ir nedraugiškus. Šis skirtumas tarp boso ir pavaldinio santykių, atsižvelgiant į pavaldinių uždirbamą atlyginimą, buvo pastebėtas visose šalyse, kuriose buvo vykdoma ši apklausa.

Apklausa taip pat parodė, kad vadovai, kvalifikuoti techniniai darbuotojai, IT darbuotojai ir 35 metų amžiaus ar jaunesni darbuotojai apskritai geriau sutaria su savo vadovais.

Kokių savybių labiausiai trūksta šiuolaikiniams vadovams?

Darbuotojai sutinka, kad šiuolaikiniams lyderiams trūksta teisingumo, nuoširdumo, komunikabilumo ir geranoriškumo. Šiuos bruožus respondentai įvardino dažniausiai.

Respondentai, kurie palaiko draugiškus santykius su savo vadovais, dažniausiai skundžiasi, kad jų vadovui trūksta drąsos ir ryžto bei mano, kad jie nėra pakankamai kūrybingi. Žmonės, kurių atlyginimas viršija šalies vidurkį, dažniausiai skundžiasi, kad jų bosui trūksta charizmos.

Darbuotojai, kurių santykiai su vadovais yra šalti ir per atstumą, nurodė, kad jaučiasi neįvertinti, jų viršininkai nerodo pakankamai pagarbos ir jiems trūksta pasitikėjimo. Jie taip pat abejoja savo boso kompetencija ir mano, kad jiems trūksta profesionalumo ir patirties.

Vis dažniau boso kėdę užima vyrai.

Tyrimas taip pat patvirtino moterų, užimančių aukštesniųjų vadovų pozicijas, trūkumo ilgalaikę tendenciją. Turėti vadovą vyrą yra du kartus didesnė tikimybė, nei, kad tau vadovaus moteris. Darbuotojai, kurių tiesioginiai vadovai yra moterys, įvardino tuos pačius vadovų trūkumus, kaip ir tie, kuriems vadovauja vyrai.

Apie apklausą.

“Paylab.com” atlyginimų portalo atlikta darbuotojų apklausa “Mano viršininkas” yra “PAYLAB ATLYGIO TYRIMO“ dalis, kuri stebi su atlyginimu susijusias tendencijas. (Ankstesnėse apklausose daugiausia dėmesio buvo skiriama šioms temoms: darbuotojų migracija į užsienį, stresas darbo vietoje ir požiūris į atlyginimus).

Duomenys buvo surinkti 11 Europos šalių, naudojant vietinius atlyginimų portalus, kurie suteikia darbuotojams galimybę palyginti atlyginimą pagal konkrečią jų užimamą poziciją, iš viso 52,120 respondentų: Vengrija (Fizetesek.hu – 5573 respondentai), Slovakija (Platy.sk – 12 157 respondentai), Čekijos Respublika (Platy.cz – 13 665 respondentai), Lenkija (- 404 respondentai), Serbija (1492 respondentai), Slovėnija (Placa.si – 2780 respondentų), Bosnija ir Hercegovina (Plata.ba – 803 respondentai) ), Estija (Palgad.ee – 1722 respondentai), Lietuva (Manoalga.lt – 5083 respondentai), Latvija (Algas.lv – 4741 respondentas) ir Suomija (Palkkadata.fi – 3700 respondentų).

Y kartos atstovų Europoje perkamoji galia ir galimybės užsidirbti

Y kartos žmonės savo vartotojišku elgesiu daro didelę įtaką mažmeninei ir nekilnojamojo turto rinkai. Tarptautinė atlyginimų svetainė „Paylab“ (Lietuvoje – www.manoalga.lt) nusprendė įdėmiau panagrinėti tikrąją Vidurio Europoje, Baltijos šalyse ir Balkanų šalyse, kur valdo didžiausias svetaines apie atlyginimus, dirbančių Y kartos žmonių perkamąją galią.

Po 1980 m. gimę žmonės tapo strategine tiksline grupe daugeliui rinkodaros įmonių, turinčių stambių klientų. Galima teigti, kad šios kartos atstovai nuo mažų dienų gyvena atvirame ir laisvame pasaulyje, todėl akivaizdu, kad visiškai išnaudoja demokratijos ir minčių laisvės teikiamus pranašumus. Jie užaugo su informacinėmis technologijomis, kurios tapo neatsiejama jų gyvenimo dalimi. Tai interneto karta, valandų valandas praleidžianti naršydama svetainėse, apsupta didžiulio informacijos kiekio ir žinanti, kad beveik viską galima rasti internete, taigi kibernetinė erdvė jiems yra pagrindinis informacijos šaltinis, darantis įtaką ir vartotojiškam elgesiui.

Palyginti su Y kartos atstovais Vakarų Europoje, Vidurio ir Rytų Europos regiono Y kartos žmonės beveik nieko nesiskiria kalbant apie naudojimąsi šiuolaikinėmis technologijomis, tačiau jiems daug sunkiau palikti tėvų namus ir įsigyti nuosavą būstą dėl vietos sąlygų. Kalbant apie pajamas, yra aiškus skirtumas, jei Y kartos atstovas pradėjo dirbti neseniai ir jei dirba kelerius metus. Darbo patirties turinčių Y kartos atstovų atlyginimai yra bent 25 % didesni.


Kiek uždirba Y kartos atstovai Vidurio Europoje, Baltijos šalyse ir Balkanų šalyse?

„Paylab“ išanalizavo Y kartos žmonių, gyvenančių Vidurio ir Rytų Europos šalyse, atlyginimus (visuose regionuose, įskaitant sostines) ir nustatė, kad jauni žmonės vidutiniškai uždirba apie 1 000 eurų.

Lyginant dešimtajame dešimtmetyje ir devintajame dešimtmetyje gimusių Y kartos žmonių atlyginimus, pastarieji gauna maždaug ketvirtadaliu daugiau. Didžiausias atlyginimo augimas nustatytas žemutinės ir vidurinės grandies vadovų tarpe. Šias pareigas užimantys Y kartos atstovai gali tikėtis iki 40 % atlyginimo augimo Višegrado šalyse (Lenkijoje, Čekijoje, Vengrijoje ir Slovakijoje), 38 % – Balkanų šalyse ir 23 % – Baltijos šalyse. Atlyginimų augimas taip pat pastebimas kvalifikuotų techninių ir netechninių specialybių srityje: 18 % Baltijos šalyse ir iki 25 % Vidurio Europoje.

Nėra didelio skirtumo tarp jaunesnių ir vyresnių Y kartos atstovų, užimančių administracines pareigas. Didesnį augimą „Paylab“ pastebėjo tik Balkanų šalyse – iki 17 %, bet Vidurio Europoje ir Baltijos šalyse augimas siekė tik apie 10 %.

Lėčiausiai auga pagalbinio personalo, kvalifikuotų darbininkų ir paslaugų sferos darbuotojų atlyginimai (augimas neviršija 8 %). Tačiau Baltijos šalyse pirmiau minėtų pareigų atlyginimai išaugo 14–16 %.

Kasmet daugiau nei 480 000 dirbančių asmenų lygina savo atlyginimus tarptautinėje svetainėje „Paylab“. Palyginkite savo atlyginimą su kitų žmonių atlyginimais.

 

Jaunesni Y kartos atstovai susiduria su problemomis ieškodami būsto

„Eurostat“ duomenimis, Vidurio ir Rytų Europos regionui būdinga tai, kad nemažai Y kartos atstovų tebegyvena su tėvais. Net 6 iš 10 18–34 m. amžiaus žmonių dalijasi būstu su tėvais. Ši problema yra rimtesnė Kroatijoje, Serbijoje ir Slovakijoje, kur 7 iš 10 pirmiau minėto amžiaus jaunų suaugusiųjų gyvena su tėvais.

Tėvystės (motinystės) atidėliojimas ir sunkiai įperkamas būstas (geriausiu atveju galima nuomotis butą) yra pagrindiniai veiksniai. Atlyginimai yra paprasčiausiai per maži, atsižvelgiant į dideles nekilnojamojo turto kainas. Didžiausia tikimybė jauniems suaugusiesiems įsigyti savo būstą – pasiimti paskolą gyvenant su partneriu (-e), kad pajamas sudarytų dviejų žmonių atlyginimai.

Slovakijoje 1 kvadratinio metro kaina (buto) siekia 1 500 eurų. Sostinėje, kur daugiausia darbo vietų, kaina pakyla iki 2 100 eurų. Ši suma daugiau nei 2,5 karto viršija Y kartos atstovų Slovakijoje vidutinį mėnesio atlyginimą.

Kroatijoje 1 kvadratinio metro kaina siekia 2000 eurų – tris kartus daugiau nei į ketvirtąją dešimtį įžengusių žmonių vidutinis mėnesio atlyginimas. Be to, dėl ekonominės krizės Kroatijoje nemažai jaunų žmonių neteko darbo ir galimybės kopti karjeros laiptais. Taip pat pastebimas didelis nedarbo lygis tarp jaunų Y kartos atstovų.

Vidurio ir Rytų Europoje įprastas amžius, kurio sulaukę jauni žmonės išsikelia iš tėvų ir pradeda gyventi savarankiškai, yra 28 metai. Tuomet jauni Y kartos atstovai įgyja finansinę nepriklausomybę. Anksčiausiai tėvų namus Y kartos atstovai palieka Estijoje (sulaukę 23) ir Čekijoje (sulaukę 26). O ilgiausiai su tėvais gyvena Kroatai ir Slovakai – vidutiniškai iki 31 metų amžiaus.

Paprastai ilgiau su tėvais gyvena vyrai. Minėtame regione jie palieka tėvus namus maždaug dvejais metais vėliau nei moterys. Jų gyvenimo būdas sudaro didelį kontrastą Vakarų Europos Y kartos atstovų gyvenimo būdui, kurie palieka tėvų namus daug anksčiau. Pavyzdžiui, Suomijoje jaunuoliai pradeda gyventi savarankiškai sulaukę 22 metų amžiaus.

Kokie yra devintajame dešimtmetyje ir dešimtajame dešimtmetyje gimusių Y kartos atstovų finansinio elgesio skirtumai?

Apie „Paylab“

„Paylab“ yra tarptautinė apklausų apie atlyginimus platforma, renkanti informaciją apie daugiau nei 500 pareigų darbuotojų atlyginimus ir priedus. „Paylab“ naudoja unikalią metodologiją rinkti duomenis, atlieka trijų etapų valdymą ir turi didesnę nei 8 metų patirtį. „Paylab“ svetainės arba partnerių svetainių konkrečioje šalyje lankytojai gali lengvai ir anonimiškai užpildyti el. apklausą apie savo atlyginimą ir palyginti duomenis su nacionaliniu tų pareigų vidurkiu. Sistemoje visuomet naudojami pastarųjų 12 mėnesių duomenys.

Individuali darbo paieškos konsultacija

 

Konsultacija skirta ieškantiems darbo arba norintiems pasitikrinti savo vertę darbo rinkoje.

 

Konsultacijos gairės:

 • Kur ir kaip reikėtų ieškoti jums tinkamų darbo pasiūlymų
 • Dažniausiai pasitaikančios klaidos, kurias daro pretendentai dalyvaudami atrankoje
 • Potencialaus darbdavio įvertinimas
 • Kandidato CV analizė
 • Koks turi būti motyvacinis laiškas, kad sudomintų darbdavį
 • Pasiruošimas pokalbiui dėl darbo nuo A iki Z
 • Dažniausiai užduodami klausimai ir kaip į juos atsakyti
 • Būtini klausimai vadovui
 • Interviu simuliacija
 • Įvaizdis (apranga, kūno kalba)

N.B. Susitikimo metu koncentruosimės į jums opiausius, aktualiausius darbo paieškos klausimus. Tikėtina, kad dėl ribotos konsultacijos trukmės, kai kurie klausimai bus apžvelgti glaustai arba liks neaptarti. Rekomenduojame iš anksto apsibrėžti, kuriuos klausimus būtinai norite aptarti konsultacijos metu.

_______________

Visiems dalyvaujantiems konsultacijoje nemokamai atliekame 30 Eur vertės

_______________

 

Susidomėjote?

PASLAUGOS KAINA:

1 val. trukmės konsultacija  50 Eur

2 val. trukmės konsultacija  70 Eur

Kainos nurodytos su PVM

Vieta – Švitrigailos g. 11B, Vilnius arba Skype (video)

Užsiregistruokite jau dabar! konsultacijos@cvonline.lt

N.B. Registracijos laiške parašykite, kokiais darbo paieškos klausimais norite pasikonsultuoti, taip pat būtinai prisekite savo CV.

 

     

Atsiliepimai apie konsultaciją:

 

“Aš jau suradau svajonių darbą. Ačiū už jūsų neįkainojamus patarimus :) Geros dienos!”

 

“Esu labai dėkinga už man skirtą laiką. Dar nesu turėjus tokio naudingo pokalbio sau, buvo labai malonu bendrauti su profesionalu.

Visada bus labai malonu vėl susitikti ir pabendrauti.”

 

“Labai noriu padėkoti Jums už parodytą dėmesį, profesionalumą ir dalykiškumą.”

 

“Noriu padėkoti už konsultaciją. Atrodo tokius paprastus ir suprantamus dalykus pasakėt, bet nešališkas ir objektyvus požiūris man buvo labai reikalingas. Ir naudingas. Vakar turėjau pokalbį dėl pozicijos, į kurią labai labai noriu. Jaučiausi stipri pokalio metu, mokėjau save pristatyti, išryškinti savo įgūdžius. Taip pat susitvarkiau savo CV pagal Jūsų pastabas. Atnaujinai dizainą, įrašiau funkcijas. Dėkoju.”

 

“Norėjau Jums dar kartą padėkoti už konsultaciją.

Turite stebuklingą aurą ir akį J praėjus keletui dienų po mūsų konsultacijos, sulaukiau skambučio iš tarptautinės įmonės, kuri ieškojo būtent tokios pozicijos, vietos įmonės apie kurią pastaruoju metu svajojau. Atrankų metu nuolat jaučiau ir prisiminiau Jūsų pastabas bei patarimus, jie labai padėjo pristatyti save. Nuo pirmadienio startuoju naujame darbe.

Ir didelis didelis AČIŪ!!!”

 

Noriu pasidžiaugti sėkme: ketvirtadienį po jūsų konsultacijos turėjau 2 interviu ir penktadienį jau sulaukiau įdomaus darbo pasiūlymo. Dar kartą dėkui už vertingą konsultaciją.

 

“Pirmiausia dar kartą noriu Jums padėkoti už įdomų, be abejonės naudingą man, pamokantį pokalbį ir suteiktą informaciją. Ačiū labai!”

 

“Noriu dar kartą padėkoti už vertingą konsultaciją. Atrodo tokius paprastus dalykus atradau iš naujo, lyg matyčiau save kitu kampu.”

 

“Buvo tikrai naudinga ir gerai! Visą dieną vis ką nors prisimenu ir analizuoju :) Jau žinau pirmąjį savo darbą – persirašyti CV, o tiksliau juos du :) Mane “perkandote” labai greit ir tai rodo jūsų profesionalumą. Todėl didelis AČIŪ jums!”

 

“Dar kartą noriu jums padėkoti už pokalbį. Po mūsų susitikimo supratau kaip apgailėtinai atrodydavau pokalbiuose su darbdaviais. Gavau išties labai daug naudingų patarimų, gerą spyrį ir įkvėpimą. Prieš ateidama pas jus jaučiau nusivylimą, neturėjau jokio entuziazmo naujo darbo paieškoms. Dabar po truputį bandau susidėlioti kokio darbo as norėčiau, kaip pasirinkti darbdavį ir pan…. AČIŪ už viską jums!”

 

“taip aš jau dirbu! Ir ne bet kur, o įmoneje, kurioje ir norėjau. Dirbu antrą savaitę, sunku labai, labai, daug darbų, kurių anksčiau nesu dariusi, ir net neįsivaizduoju kaip daryti, 2 naujos programinės sistemos ir t.t. Tačiau žinau, kad tai laikini sunkumai, įsidirbsiu ir gausiu neįkainojamos patirties. Jūsų konsultacija be abejo padėjo 100%, nes supratau, kad aš turiu savo privalumą, tai kaip Jus pasakėte “dirbu iš širdies”, ir pokalbio metu buvau atvira ir sakiau tiesiai ką moku, ką galiu, o su kuo nesu susidūrusi, bet norėčiau išmokti. Tai va rezultatas – atrankas su užduotimis praėjau ir dirbu. :) Dar kartą AČIŪ! Sėkmės ir Jums suteikiant kitiems, laikiniems bedarbiams sparnus :)

 

“Dėkoju už įdomią ir naudingą konsultaciją. Darysiu pokyčius.”

 

Būsiu atvira, po susitikimo reikėjo laiko “suvirškinti” gautą informaciją. Manau šiai dienai tai vieni iš prasmingiausiai išleistų 180 Lt., man tikrai reikėjo ne paglostymo, kokia aš faina ir pūkuota, o gero spyrio į užpakalį, kad pagaliau susiimčiau ir pradėčiau judėti į priekį. Nuoširdžiai tikiu, kad gauta informacija man padės susirasti mėgstamą darbą. Ir labai dėkui Jums už profesionalumą ir atvirumą pokalbio metu.”

 

Po konsultacijos jaučiuosi taip, tarsi “atsibudusi po gilaus miego” ir pradedanti nuo tuščio švaraus lapo:) Ačiū Jums labai, Jau šiandien vakare pradėjau nuo mažų pokyčių.  Apsilankiusi “gyvai” CV-Online ofise labai pakeičiau nuomonę apie Jūsų įmonę :)  Atvykusi pas jus į ofisą, pamačiau šiltą ir simpatišką kolektyvą, pilną žavių moterų, kurios “sukasi kaip bitės”…todėl tikiu, kad kai įdėsiu maximum pastangų ir atsižvelgsiu į visas Jūsų pateiktas rekomendacijas, tikrai pasieksiu norimo rezultato. Ačiū Jums labai dar kartą, manau Jūs tas impulsas ir tas šiltas spindulys, kuris “supurtė” mane iš vidaus:):) ir paruošė naujam skrydžiui.”

 

“Noriu dar kartą Jums padėkoti už konsultaciją dėl CV ir pokalbio. Gavau lengvą “šoką” po Jūsų pastabų. Supratau savo klaidas ir bandysiu ateityje jų nekartoti.”

 

“Dar kartą dėkoju už pokalbį, jaučiuosi įkvėpta ir pakylėta. Tikiuosi, kad aptartas planas padės susirasti darbą, kuriame mano įgūdžiai bus naudingi.”

 

“Džiaugiuosi, kad turiu darbą, ir tikrai gerą :) Manau, man tikrai pasisekė. Labai džiaugiuosi, kad vis dėlto pasirinkau šią darbovietę. Ir dar kartą ačiū už Jūsų pagalbą.

Konsultacija tikrai buvo labai naudinga. Jūs pasakėte pastabas kokius pliusus išryškinti, patarėte kokią galima sakyti algą.  Apskritai, mane įkvėpė tikėti savimi, ir nenuleisti rankų :) Siekti savo tikslų ir nenusileisti visom žmonių, aplinkinių, potencialių darbdavių provokacijom dėl mano “per daug optimistinių tikslų įgyvendinimo”. Tad ta konsultacija davė man tiek žinių, tiek pasitikėjimo :) Tad tai, ką turiu dabar – Jūsų dėka.”

Įsibėgėjo pirmoji Baltijos šalyse Virtuali karjeros mugė

 

Balandžio 20-27 dienomis vykstančioje Baltijos šalių Virtualioje karjeros mugėje dalyvauja 60 įmonių ir kasdien ją aplanko apie 10 tūkstančių ieškančiųjų darbo ar besidominčių karjeros galimybėmis.

 

Mugę Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje organizuoja karjeros portalas CV-Online.

 

 

 

Mugei skirtame tinklapyje www.balticcareerdays.com (LT – www.karjerosmuge.lt) rasite nemažai tarptautinių įmonių: Tieto, Devbridge, Moller Auto, Ramirent, Swedbank, Danske Bank, Transcom, Loreal, Statoil, Runway ir t.t. Virtualioje karjeros mugėje dalyvauja ir sau kandidatų ieško: 30 – Estijos įmonių, 24  – Latvijos ir  16 – Lietuvos įmonių.

 

Mugėje dalyvaujančios įmonės ne tik nori pritraukti kandidatų, bet ir formuoti / stiprinti įmonės įvaizdį, todėl virtualiuose stenduose pateikia aktualios informacijos, nuotraukų ir video medžiagos, kuri padeda kandidatams susidaryti išsamų vaizdą apie įmonę. Įmonės dalinasi patarimais, patirtimi.

 

Mugės lankytojai jiems patogiu metu ir vietoje gali virtualiai lankytis įmonių stenduose, dalyvauti virtualiuose pokalbiuose, kandidatuoti į jiems tinkamus darbo pasiūlymus.

 

Viena iš svarbiausių virtualios karjeros mugės funkcijų – virtualūs pokalbiai, kurių metu lankytojai gali užduoti jiems rūpimus klausimus apie darbo ir karjeros galimybes įmonėse. Lankytojai mato įmonių pokalbių sesijų grafikus ir prie numatytos pokalbio sesijos gali prisijungti jiems patogiu metu. Kasdien virtualioje mugėje įvyksta apie  80 (1-2 val trukmės) pokalbio sesijų. Įmonės iki mugės pabaigos iš viso praves apie 500 pokalbio sesijų. Mugės lankytojams svarbu ne tik kokių darbuotojų ieško įmonės, bet ir nori daugiau susžinoti apie darbo pobūdį, sąlygas, karjeros galimybes, įmonės vertybes, motyvacines priemones ir t.t.

Mugės puslapyje paskelbta 430 darbo pasiūlymų. Įmonės darbui Baltijos šalyse ieško: klientų aptarnavimo, pardavimų, IT, rinkodaros, žmogiškųjų išteklių, inžinerijos ir kitų sričių specialistų.

 

Didžioji dalis mugės lankytojų yra 25-34 metų amžiaus specialistai. Beveik 26% mugės lankytojų mugėje lankosi naudodami išmaniuosius telefonus.

 

Mugės media patneris: 

Mugės radijas –

Išradingieji programuotojai ir administratorės

Jei norite atkreipti darbdavio dėmesį galite parašyti nuoširdų kreipimosi laišką, į CV įdėti provokuojančią /keistą / ne savo, pvz. – įžymybės arba priešingos nei jūsų lyties atstovo nuotrauką, pateikti savo CV nestandartine forma ir būdu, pvz. susukti video CV, sukurti CV tinklalapį, panaudoti infografiką, nusiųsti CV registruotu paštu. Tikiuosi, kad atsirinksite ką verta naudoti kreipiantis dėl darbo ir ko reikėtų vengti.

 

Galima prigalvoti tiek ir tiek variantų. Bet bene pats paprasčiausias, nieko nekainuojantis ir laikui neimlus dėmesio atkreipimo būdas yra – jūsų el.pašto adresas.

 

Originaliuosius el.pašto adresus galima suskirstyti į kelias grupes:

 • Deminutyviniai. waivuliukas@…, dovydelis@…, raimunduko@…
 • Seksualieji. asseksas@… (transkripcija – Aš seksas), lola69@…,  pupyte@…
 • Animalistiniai. meskutis@…, pukuotukas@…, zuikute@…
 • Slaptųjų agentų. 007@…, agentas@…, slaptas@…
 • Fantastiniai. sapnuvaldovas@…, juodaibaltas@…, feja@…
 • Poliglotiniai. reallynice@…, cloudmaker@…, ironman@…
 • Nepadiktuojami. hsrgodfhg@…, 36f5dgoit-21@…, tttddd2333@…

 

Jei jūsų el.pašto adresas priklauso vienai iš šių grupių, kuo skubiau pakeiskite jį į dalykiniam susirašinėjimui tinkamą. Ir tai padarykite dabar, o ne rytoj ar kada nors. Dabar. Užtikriname Jus, su tokio tipo el.pašto adresais jūs tikrai atkreipsite dėmesį, bet ne gerąja prasme.

 

Reikia įrodymų?

 

Sakykime, jūs esate finansininkas, o jūsų el.pašto adresas yra asseksas@…, tai galima tik įsivaizduoti ką ir kaip jūs darysite su buhalteriniais dokumentais ar darbe apskritai.

 

Inžinierius dovydelis@… nesukelia pasitikėjimo,  o waivuliukas@… kažin ar galės atsakingai kontroliuoti projekto eigą.  Koks koks el.paštas? 36f5dgoit-21@… Ne toks? 3r5g4erg65@…? Ne toks? Tiek to, daugiau nediktuokite. Mes jums paskambinsime (niekada).

 

Sakysite, išankstinė nuomonė, sapalionės, paranoja. ĖĖĖĖĖ… ne, nei čia sapalionės, nei ką. Tai viso labo pirmas įspūdis pamačius tokio tipo el.paštą ir tiek. O pirmas įspūdis (GERAS) yra tvirtas pagrindas sėkmingai karjerai. O jei pirmas įspūdis – BLOGAS? Tuomet blogai.

 

Ir net jei jūs manote, kad el.paštas tinkama priemonė jūsų asmenybei atskleisti, kūrybingumui išsprogdinti ar dar bala žino kam, tai prašome tik vieno – Vartokite atsakingai.

 

Darbo paieška yra gan formalus reikalas, su gera dalykinio susirašinėjimo ir bendravimo doze. Todėl dalykiniam susirašinėjimui naudokite atitinkamą el.pašto adresą vardas.pavarde@…. Užimtas? Pabandykite pavarde.vardas@…, v.pavarde@…, p.vardas@… Tikrai rasite tinkamą variantą.

 

Beje, jūs paklausite, o prie ko čia “išradingieji programuotojai ir administratorės”? Atsakome – daugiausia crazy el.pašto adresų sukuria ir įnirtingai naudoja būtent šių sričių specialistai.

 

Su meile,

CV-Online :)

Darbo paieška

Misija – DARBAS

 

Reikia papildomos pagalbos?

 

Pasinaudokite populiaria CV-Online paslauga – Individuali darbo paieškos konsultacija

2013 metų populiariausių darbo skelbimų dešimtukas

2013 metais CV-Online tinklapyje buvo paskelbti 41 929 darbo skelbimai. Daugiausiai darbo pasiūlymų sulaukė: pardavimų, informacinių technologijų, prekybos/pirkimo/tiekimo, gamybos, transporto/logistikos, inžinerijos, finansų/apskaitos, administravimo, bankų/draudimo, rinkodaros/reklamos specialistai.

 

Ryškiausias paklausos ir pasiūlos neatitikimas pastebėtas šiose srityse: administravimo, finansų, žmogiškųjų išteklių, rinkodaros – kandidatų daug daugiau nei darbo pasiūlymų; IT, transporto, inžinerijos, gamybos – darbo pasiūlymų daugiau nei kandidatų.

 

2013 metų darbo pasiūlymų TOP 10 (pagal gautų CV skaičių):

 

1. Viešbučio administratorius (-ė) (Big Gain, UAB)

Skelbimas (ypatingai paprastas): Naujai atsidaręs viešbutis ir restoranas Vilniaus senamiestyje savo komandą papildytų naujais nariais.

2. Biuro administratorė (-ius) (CV-Online klientas – paslaugų įmonė)

Skelbimo pagrindiniai akcentai: Stabiliai ir sėkmingai veikianti, fiziniams ir juridiniams asmenims paslaugas teikianti įmonė. Nesudėtingas darbas, neaukšti reikalavimai. Priimtų ir paskutinių kursų studentą.

 3. Komercijos vadovas (-ė)  (CV-Online klientas – prekybos įmonė)

Esminis skelbimo punktas – nurodomas atlyginimas nuo 3500 Lt. Reikalavimuose akcentuojamos asmeninės savybės reikalingos būsimam darbe.

4. Administratorius (-ė) (CV-Online klientas – medicinės įrangos įmonė)

Skelbimas standartinis, ne itin aukšti reikalavimai kandidatams, nesudėtingas darbas. Reikalinga bent dviejų metų administracinio darbo patirtis.

5. Vilniaus regiono vadovas (-ė) (CV-Online klientas – prekybos įmonė)

Skelbimo ypatybės: tarptautinė įmonė; detaliai aprašytas darbo pobūdis, reikalavimuose akcentuojamos asmeninės savybės. Įmonė suteikia automobilį, profesinio augimo ir karjeros galimybės.

6. Vilniaus regiono mažmeninės prekybos vadovas (-ė) (CV-Online klientas – prekybos įmonė)

Darbo aprašymas: užtikrinti sklandų prekybos ir parduotuvių veiklos procesą.

7. Pardavėja (-s) – konsultantė (-s)  (DANBALT BOUTIQUE, UAB)

Prekinis ženklas – Vero moda. Darbo pobūdis – klientų aptarnavimas. Reikalavimai: iniciatyvumas, pareigingumas, atsakingumas; orientacija į rezultatą; komandinio darbo įgūdžiai; panašaus darbo patirtis būtų privalumas.

8. Vyr. vadybininkas (-ė) (CV-Online klientas – prekybos įmonė)

Skelbimas standartinis. Darbo prekyboje patirtis (maisto produktai – privalumas).

9. Pardavimų vadybininkas (-ė) (Belvedere prekyba, UAB)

Įmonė pirmumą teiks kandidatams, kurie: turi darbo su alkoholiniais gėrimais patirties; su aukštuoju išsilavinimu; gyvenamoji vieta – Kauno miestas.

10. Vadybininko asistentas (-ė) Kaune (Duranus, UAB)

 

Nesudėtingas darbas, ne itin aukšti reikalavimai. Rusų kalba – privalumas. Nereikalaujama turėti darbo patirties. Reikalvimuose akcentuojama – noras dirbti, mokytis ir tobulėti.

Kandidatų skaičius priklauso nuo šių faktorių: įmonės žinomumo, darbo vietos ir sąlygų, darbo pobūdžio, reikalavimų kiekio ir sudėtingumo, karjeros įmonėje galimybėmių, atlyginimo (nurodytas jis ar ne ir koks jis), kandidatų kiekio rinkoje. Matematika paprasta – kuo paprastesnis darbas gan žinomoje (teigiamai) įmonėje – tuo daugiau kandidatų.

 

2013 metų darbo pasiūlymų TOP 10 (pagal skelbimo peržiūrų skaičių)

 1. JAVASCRIPT/PHP programuotojas (-a) (Ambernetas, UAB)
 2. Inovacijų skyriaus projektų koordinatorius (-ė) (Kauno technologijos universitetas)
 3. Biuro administratorė (-IUS) (Vilniuje) (Biuro mašinos, UAB)
 4. Realizacijos projektų vadovas (-ė) (Senukų prekybos centras, UAB)
 5. Asistentas (-ė) komercijos padalinyje (Kotryna, UAB)
 6. Slaptas (-a) pirkėjas (-A) (Kosmelita, UAB)
 7. Buhalterė – apskaitininkė (-as) (MARSH LIETUVA, UAB)
 8. Pardavimų vadybininkas (-ė) Rusijos rinkai (Apex LT, UAB)
 9. Personalo vyr. administratorė (-ius) (Rimi Lietuva, UAB)
 10. Projektų vadovas (-ė) (Elitėja, UAB)

Rita Karavaitienė

Darbas mokytojui


Lietuvoje mokytojo darbas nėra prestižinis. Vos keli procentai pedagoginį išsilavinimą įgijusių jaunuolių ketina dirbti mokytojais. Visiškai kita situacija yra Suomijoje, kur mokytojo darbas yra vertinamas, o mokiniai demonstruoja puikius matematikos, gamtos mokslų, užsienio kalbų bei raštingumo rezultatus. Suomijos švietimo sistema yra pavyzdinė, ir tai ne vienos dienos darbo rezultatai, o dešimtmečiais puoselėjamos strategijos išdava. Suomijoje akcentuojamas bendravimas, bendradarbiavimas ir pagalba, o ne konkuravimo skatinimas.

 

O su kuo asocijuojasi mokytojo darbas Lietuvoje? Visų pirma su dideliu stresu ir mažu atlyginimu. Tačiau nors ir vyrauja tokios nuomonės mokytojo profesija jaunimui yra patraukli ir tai parodo programos „Renkuosi mokyti“ rezultatai. „Renkuosi mokyti“ programoje gali dalyvauti nebūtinai pedagoginį išsilavinimą ar darbinę patirtį šioje srityje turintys kandidatai. Svarbiausia – stipri motyvacija.  Dalyvavimas programoje trunka dvejus metus. Po jos dauguma programos dalyvių tęsia mokytojo darbą.

 

darbas mokytojui

Iš kitos pusės yra nemažai manančiųjų, kad mokytojo darbas yra stabilus ir todėl patrauklus. Todėl paskelbus apie siūlomą darbą pedagogui į darbo skelbimą atsiliepia nemažai kandidatų. Daugumą tenkina nors ir ne itin didelis, tačiau stabilus atlyginimas, stabilus darbas. Įdomu tai, kad terminuota darbo sutartis pritraukia panašų srautą kandidatų, kaip ir neterminuota.

 

Mokytojų kvalifikacinės kategorijos:

 

 • Mokytojas
 • Vyresnysis mokytojas
 • Mokytojas metodininkas
 • Mokytojas ekspertas

 

Mokytojas siekiantis vyresniojo mokytojo kategorijos turi turėti ne mažesnį kaip 1 metų darbo stažą. Vyresnysis mokytojas norėdamas įgyti mokytojo metodininko kategoriją turi atitikti šiuos reikalavimus: turėti ne mažesnį kaip 4 metų darbo stažą ir universitetinį bakalaurą. Mokytojo metodininko kategoriją gali įgyti vyresnysis mokytojas su 8 metų darbo stažu ir edukologijos magistro išsilavinimu. Mokytojo eksperto kategorijos gali siekti  mokytojas metodininkas turintis 12 metų darbo stažą ir edukologijos magistro išsilavinimą. Be šių reikalavimų įvykdymo dar būtinai reikalinga ir atestacija. Atestacijos metu vertinamos būtinosios kompetencijos ir kandidato atitikimas nustatytiems reikalavimams.

 

Kuo aukštesnė kategorija tuo didesnis atlyginimas, atsakomybė, darbo krūvis ir visa grandinė susijusių dalykų.

 

Jei jus domina darbas mokytojui, CV-Online rasite įmonių, kurios siūlo darbą mokytojui Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Panevėžyje, Šiauliuose  ar kitame Lietuvos mieste.