5256
Programų koordinatorius (-ė)
Lietuvos mokslo taryba
Programų koordinatorius (-ė)
Lietuvos mokslo taryba
Programų koordinatorius (-ė)
Lietuvos mokslo taryba

Programų koordinatorius (-ė)

Lietuvos mokslo taryba

Mielai priimtume PROGRAMŲ KOORDINATORIŲ (-Ę) dirbti Mokslo ir verslo bendradarbiavimo skyriuje

Tavo funkcijos ir atsakomybės bus: 
 • Administruoti pavestas Tarybos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ar (ir) inovacijų programas ir (ar) finansavimo priemones;
 • Pagal kompetenciją teikti siūlymus administruojamų programų ir (ar) finansavimo priemonių įgyvendinimo klausimais;
 • Rengti statistinę informaciją, vykdyti jos analizę kuruojamos veiklos srityje;
 • Pagal kompetenciją bendradarbiauti su kitomis administruojančiomis institucijomis ir kitais subjektais administruojamų programų ir (ar) finansavimo priemonių klausimais;
 • Pagal kompetenciją inicijuoti ir organizuoti konferencijas, seminarus, informacines dienas, mokymus ir kitus renginius informacijai skleisti bei konsultuoti administruojamų programų ir (ar) finansavimo priemonių tematika, apibendrinti turimą informaciją ir rengti medžiagą publikacijoms, rengti informaciją apie administruojamas programas ir (ar) finansavimo priemones įstaigos tinklalapiui;
 • Pagal kompetenciją teikti siūlymus teisės aktų projektams bei kitiems dokumentams skyriaus veiklos klausimais;
 • Pagal kompetenciją dalyvauti darbo grupių, komisijų ir kitų grupių veikloje.

Mums svarbu, kad Tu:

 • turėtum aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą (ne žemesnį nei magistro kvalifikacinis laipsnis);
 • išmanytum Tarybos nuostatus, Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų sistemą reglamentuojančius įstatymus ir kitus teisės aktus, susijusius su Tarybos veikla, būtum susipažinęs (-usi) su Lietuvos Respublikos Konstitucija, valstybės pagalba, mokslinius tyrimus, inovacijų plėtrą, asmens duomenų apsaugą, informacijos tvarkymą reglamentuojančiais teisės aktais, įstatymų ir kitų teisės aktų bei dokumentų rengimo taisyklėmis; 
 • turėtum mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ar (ir) inovacijų projektų vykdymo ar (ir) mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ar (ir) inovacijų programų (priemonių) administravimo patirties;
 • gebėtum savarankiškai planuoti, organizuoti darbą, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;
 • mokėtum dirbti kompiuteriu vartotojo lygiu, Microsoft Office programiniu paketu;
 • mokėtum anglų kalbą pažengusio vartotojo (B2) lygiu.

Mes siūlome:

• atlyginimą 1240- 1620 eur (į rankas);
• galimybę užsidirbti daugiau papildomai dirbant projektuose;
• metinio skatinimo priemones;
• galimybę pačiam nuspręsti kiek laiko dirbti kontaktiniu kiek nuotoliniu būdu;
• lankstų požiūrį į darbo ir šeiminių įsipareigojimų derinimą;
• profesionalius ir visada padėti pasirengusius kolegas.

Aplankyk mūsų Facebook puslapį: https://www.facebook.com/Lietuvosmokslotaryba
Lauksim Tavęs mūsų komandoje!

Kreipiantis dėl laisvos darbo pozicijos, Jūs sutinkate, kad duomenis esančius Jūsų gyvenimo aprašyme tvarkys Lietuvos mokslo taryba. Jūsų pateikti asmens duomenys bus tvarkomi su įdarbinimu susijusios veiklos valdymo tikslu ir laikantis Asmens duomenų tvarkymo aprašo reikalavimų. Minėtą aprašą ir kitus su duomenų saugumu susijusius dokumentus galite rasti Lietuvos mokslo tarybos tinklapyje: https://www.lmt.lt/asmens-duomenu-apsauga/2851
Monthly gross salaryGross/mo  € 2046 - 2678

Location

  Vilnius, Vilniaus apskritis, Lithuania
  Gedimino pr. 3, Vilnius
 • Remote work opportunity

Time of work

 • Full-time

Skills

 administravimas organizavimas Projektų valdymas

Languages

 •  English
Contact person
Aurelija Lygnugarytė
8 676 16715
Lietuvos mokslo taryba (LMT) yra mokslo ir studijų politiką įgyvendinanti institucija, kuri atlieka ekspertinę ir patariamąją funkciją Lietuvos Respublikos Seimui ir Vyriausybei studijų ir eksperimentinės plėtros klausimais.

LMT misija aktyviai dalyvauti formuojant mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų politiką ir, taikant organizacines bei finansines mokslinių tyrimų konkursinio finansavimo priemones, siekti, kad Lietuvos mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų sistema būtų efektyvi ir atitiktų Lietuvos visuomenės lūkesčius bei globalius iššūkius.

Company websitehttps://www.lmt.lt/

Similar job ads:

Patarėjas (-a)
Lietuvos mokslo taryba
Vilnius
€ 2606 – 3124
Deadline: 2024.03.10
Komunikacijos skyriaus vadovas (-ė) (nuo 3 metų amžiaus)*
VĮ IGNALINOS ATOMINĖ ELEKTRINĖ
Vilnius
€ 4000 – 5876
Deadline: 2024.03.12
Studijų kokybės poskyrio vadovas (-ė)
Vilniaus universitetas
Vilnius
€ 2700 – 3000
Deadline: 2024.03.15
Klientų patirties specialistas (IT startuolis)
People Link, UAB
Vilnius
€ 2280 – 2631
Deadline: 2024.03.01
Transporto grupės analitikas (-ė)
Lietuvos paštas, AB
Vilnius
€ 1700 – 2000
Deadline: 2024.03.15
ŽMONIŲ GEROVĖS, ĮVAIROVĖS IR ĮTRAUKTIES ANALITIKOS EKSPERTĖ (-AS)
Ignitis Group
Vilnius
€ 2560 – 3840
Deadline: 2024.03.08