1498
Lietuvos mokslo taryba
Mokslo ir inovacijų patarėjas (-a) LRVK ir EM
Lietuvos mokslo taryba
Lietuvos mokslo taryba

Mokslo ir inovacijų patarėjas (-a) LRVK ir EM

Lietuvos mokslo taryba

Reikalavimai ir funkcijos

Mokslo ir inovacijų patarėjas (toliau MIP) yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį Lietuvos mokslo taryboje ir atitinkamoje šakinėje institucijoje. Su konkrečiomis institucijos vykdomomis MIP funkcijomis ir reikalavimais galite susipažinti žemiau pagal instituciją pateiktose internetinėse nuorodose:

 • Jei norite prisidėti prie įrodymais grįsto valdymo (mokslo įrodymais, duomenimis, analize grįsto sprendimų priėmimo proceso) ekosistemos Lietuvoje kūrimo, taip pat viešojo sektoriaus institucijų ir įstaigų ir mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimo, mokslo ir verslo bendradarbiavimo MTEPI srityje stipinimo ir tam reikalingų priemonių ir įrankių kūrimo, kviečiame kandidatuoti į Mokslo ir inovacijų patarėjo (toliau MIP) poziciją Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijoje. PAREIGYBĖS APRAŠYMAS: https://drive.google.com/file/d/1lqSzxcG0yrytJOg1fZmQZRtcpfMtZF9n/view?usp=sharing

 • Jeigu norite prisidėti prie inovatyvumo (kūrybingumo) principo diegimo Vyriausybės institucijose, padėti plėtoti valstybei ir vartotojui vertę kuriančią energetiką, kviečiame kandidatuoti į Energetikos ministerijos mokslo ir inovacijų patarėjo (MIP) pareigas. PAREIGYBĖS APRAŠYMAS: https://drive.google.com/file/d/1jqmijE3Mt1fbFQzxMCbCE5qF2qNZ6oG_/view?usp=sharing

Dokumentų teikimas

Jūsų gyvenimo aprašymo, kartu su nurodyta dominančia(-omis) dirbti MIP pozicijoje laukiame el. paštu salomeja.vanagiene@lmt.lt.

Elektroninio laiško tema MIP pozicija EM arba LRVK


Dokumentai priimami iki 2024 m.sausio 4 d. imtinai.
Monthly gross salaryGross/mo  € 2900

Additional information:   Priklausomai nuo pasiektų rezultatų gali kilti po metinio vertinimo.

Location

  Vilnius, Vilniaus apskritis, Lithuania

Time of work

 • Fixed term
 • Full-time
 • Flexible schedule

Skills

 Analitiniai įgūdžiai bendradarbiavimas Duomenų analizė Atsakingas Strateginis planavimas Derybų įgūdžiai Komandinio darbo įgūdžiai

Languages

 •  English
 •  Lithuanian
Contact person
Salomėja Vanagienė
8 655 95122
Lietuvos mokslo taryba (toliau LMT) paskirtis vykdyti ekspertinę ir patariamąją funkciją valstybės mokslo ir studijų politikos klausimais pagal Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme ir kituose įstatymuose bei kituose teisės aktuose nustatytą kompetenciją ir įgyvendinti valstybės mokslo ir studijų politiką.
LMT veiklos tikslai yra:
 • teikti valstybės mokslo ir studijų politiką formuojančioms institucijoms siūlymus, išvadas bei rekomendacijas dėl mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (toliau MTEP), moksliniais tyrimais grįstų inovacijų, aukštojo mokslo ir mokslininkų rengimo politikos formavimo ir įgyvendinimo;
 • formuoti MTEP palankią aplinką;
 • skatinti MTEP veiklos kokybę bei šios veiklos rezultatų perdavimą visuomenei;
 • skatinti Lietuvos Respublikos fizinių ir juridinių asmenų integraciją į tarptautinę mokslinių tyrimų erdvę;
 • organizuoti ir vykdyti programinį konkursinį MTEP veiklos finansavimą pagal Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos arba LMT patvirtintas programas ar kitas priemones bei Lietuvos mokslo ir studijų institucijų MTEP bei meno veiklos vertinimus, mokslo ir meno doktorantūros bei mokslininkų stažuotojų ugdymo vertinimus, Lietuvos narystės tarptautinėse mokslinių tyrimų infrastruktūrose vertinimus;
 • Seimo ar Vyriausybės pavedimu atstovauti Lietuvos Respublikai tarptautinėse mokslinių tyrimų infrastruktūrose;
 • skatinti mokslo ir studijų institucijų ir ūkio subjektų bendradarbiavimą MTEP veikloje.

Company websitehttps://www.lmt.lt/lt

Similar job ads:

Studijų kokybės poskyrio vadovas (-ė)
Vilniaus universitetas
Vilnius
€ 2700 – 3000
Deadline: 2024.03.15
Vyriausiasis duomenų inžinierius (-ė)
CV-Online Recruitment Lithuania
Vilnius
€ 3096 – 4644
Deadline: 2024.03.01
Klientų patirties specialistas (IT startuolis)
People Link, UAB
Vilnius
€ 2280 – 2631
Deadline: 2024.03.01
Kredito analizės skyriaus vadovas (-ė)
Investicijų ir verslo garantijos, UAB
Vilnius
€ 3400 – 4900
Deadline: 2024.03.02
R&D skyriaus vadovas (-ė)
Amston klientas
Vilnius
€ 4500 – 6000
Deadline: 2024.03.07
Vykdantysis direktorius/-ė Vilniaus biurui, Jėzuitų ordino Lietuvos/Latvijos regionui