1 pasirinkta
AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad