GENERALINIO DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS (-A)
GENERALINIO DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS (-A)
Viešųjų investicijų plėtros agentūra, UAB
GENERALINIO DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS (-A)

GENERALINIO DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS (-A)Viešųjų investicijų plėtros agentūra, UAB

Papildoma informacija

UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS VIEŠŲJŲ INVESTICIJŲ PLĖTROS AGENTŪROS GENERALINIO DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

UAB Viešųjų investicijų plėtros agentūra (VIPA), 6-erius metus veikianti LR Finansų ministerijos įsteigta uždaroji akcinė bendrovė - finansų įstaiga, turinti Nacionalinės plėtros įstaigos (NPĮ) statusą, skatina ilgalaikes ir tvarias investicijas Lietuvai strategiškai svarbiose srityse, kuriose egzistuoja finansavimo nepakankamumas. VIPA teikia, įgyvendina ir administruoja finansines priemones, skirtas viešojo sektoriaus investicijoms, viešosios infrastruktūros bei viešųjų paslaugų modernizavimui.

Pavadinimas: uždaroji akcinė bendrovė Viešųjų investicijų plėtros agentūra

Teisinė forma: uždaroji akcinė bendrovė

Kodas: 303039520

Buveinė: Gedimino pr.18/Jogailos g. 2, LT-01103 Vilnius

DARBO APRAŠYMAS
Dalyvauti bendrovės strategijos kūrime, formavime ir jos įgyvendinimo kontroliavime.
Dalyvauti organizuojant bendrovės strateginių ir metinių planų bei planų vykdymo ataskaitų rengimo procese.
Užtikrinti bendrovės teikiamų paslaugų pavestoje valdymo srityje įgyvendinimą:

  • bendrovės teikiamų paslaugų kūrimui reikalingų studijų/sektorinių analizių atlikimą, įgyvendinimo priežiūra;
  • bendrovės teikiamų paslaugų techninio įgyvendinimo modelio kūrimas ir palaikymas;
  • per finansines priemones ar kitas programas teikiamų finansinių paslaugų administravimo priežiūra;
  • teikiamų paslaugų rodiklių pasiekimo kontrolė;

Paslaugų pristatymas suinteresuotoms institucijoms ir partneriams.
Organizuoti ir koordinuoti pavaldžių skyrių veiklą.
Dalyvauti rengiantis įgyvendinti finansines priemones ar kitas paramos programas, finansuojamas 2021-2027m. Europos Sąjungos investicinių fondų lėšomis.
Kitos susijusios funkcijos.

REIKALAVIMAI

Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą.

Turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį finansų ar bankininkystės institucijoje ir (arba) Europos Sąjungos, tarptautinių institucijų ir (arba) valstybės lėšomis finansuojamų programų administravimo ir (arba) įgyvendinimo srityje.

Turėti ne mažesnę nei 2 metų vadovavimo darbo patirtį.

Turėti patirties kuriant, vertinant ar įgyvendinant programas ir (arba) projektus kai sutelkiami skirtingi finansavimo būdai ar šaltiniai.

Būti susipažinęs su:

  • Europos Sąjungos regionine politika, Europos Sąjungos, tarptautinių finansinių institucijų, ir (arba) valstybės lėšomis finansuojamų programų administravimą ir įgyvendinimą reglamentuojančiais teisės aktais;
  • Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų valdymo ir kontrolės sistema;
  • viešuosius pirkimus reglamentuojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais;
  • akcinių bendrovių ir finansų įstaigų valdymo ir veiklos principus ir šių subjektų veiklą reglamentuojančiais teisės aktais;
  • juridinių asmenų ir finansų įstaigų valdymo ir veiklos principais ir šių subjektų veiklą reglamentuojančiais teisės aktais;
  • gebėti planuoti ir organizuoti savo ir bendrovės veiklą, rinkti, sisteminti, analizuoti informaciją, reikalingą bendrovės veiklos tikslui pasiekti;

Mokėti anglų kalbą ne mažesniu nei B2 lygiu.

 
DOKUMENTAI, KURIE TURI BŪTI PATEIKTI:

Prašymas leisti dalyvauti konkurse (pridedama).

Pretendento tapatybės ir išsilavinimo patvirtinančius dokumentus.

Gyvenimo aprašymas (CV) nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (nurodyti dalykines savybes).

Kiti dokumentai, patvirtinantys atitiktį pretendento kvalifikaciniams reikalavimams.

užpildytą pretendento anketą (pridedama).

Dokumentų pateikimas: pretendentas dokumentus gali pateikti asmeniškai, siųsti registruotu laišku arba elektroniniu paštu.

Dokumentų priėmimo terminas: iki 2019 m. spalio 2 d. (imtinai)

Atrankos būdas: pokalbis

Siūlomas darbo užmokestis: Pastovioji dalis bruto: 2657 EUR - 2989 EUR

Išsamesnė informacija apie konkursą čia: https://www.vipa.lt/karjera/darbo-pasiulymai/

Kontaktinis asmuo: Ramunė Kandzežauskienė, uždarosios akcinės bendrovės Viešųjų investicijų plėtros agentūros

Organizacijos vystymo skyriaus vadovė, tel. (8 5) 203 4665)

 

Kartu su CV atsiųskite KANDIDATO PRAŠYMĄ DALYVAUTI ATRANKOJE, kurį rasite paspaudę ant nuorodos“

Nuoroda šita: ...