SPECIALISTAS (-Ė) TEISĖS KLAUSIMAIS
SPECIALISTAS (-Ė) TEISĖS KLAUSIMAIS
Vilniaus universitetas
SPECIALISTAS (-Ė) TEISĖS KLAUSIMAIS

SPECIALISTAS (-Ė) TEISĖS KLAUSIMAISVilniaus universitetas

Užduotys

 • Universiteto viešųjų pirkimų procedūrų organizavimas ir valdymas vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu ir kitais viešuosius pirkimus reguliuojančiais teisės aktais
 • Viešųjų pirkimų sutarčių bei jų pakeitimų ruošimas ir tikrinimas
 • Fizinių ir juridinių asmenų prašymų, pranešimų ir skundų nagrinėjimas, atsakymų į juos rengimas, pasiūlymų dėl priemonių, nurodytiems ar rastiems pažeidimams bei trūkumams šalinti, teikimas
 • Universiteto padalinių konsultavimas viešųjų pirkimų vykdymo ir informacinių sistemų naudojimo klausimais
 • Norminės bei metodinės medžiagos kaupimas, sisteminimas ir analizė
 • Kitų su skyriaus veiklos tikslais, uždaviniais ir funkcijomis susijusių užduočių vykdymas

Reikalavimai

 • Aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis nei magistro ar jam prilygintas kvalifikacinis laipsnis)
 • Bent 2 metų darbo patirtis viešųjų pirkimų srityje (perkančiojoje organizacijoje arba teikiant teisines paslaugas viešųjų pirkimų srityje)
 • Mokėti rengti dokumentus, laikantis Dokumentų rengimo taisyklių ir kitų rengimo taisykles reglamentuojančių teisės aktų
 • Išmanyti Lietuvos Respublikos (toliau – LR) Konstituciją, Viešųjų pirkimų įstatymą ir kitus kuruojamą sritį reglamentuojančius LR įstatymus ir įstatymų įgyvendinamuosius teisės aktus bei mokėti juos taikyti praktikoje
 • Puiki valstybinė kalba
 • Mokėti anglų kalbą ne žemesniu nei B2 lygiu (papildomos užsienio kalbos mokėjimas vertinamas kaip privalumas)
 • Labai geri darbo kompiuteriu įgūdžiai
 • Gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu bei sisteminti ir analizuoti informaciją, rengti išvadas
 • Efektyvus savo darbo planavimas ir organizavimas bei gebėjimas dirbti savarankiškai ir komandoje
 • Komunikabilumas, atsakingumas, kruopštumas, atvirumas naujovėms ir pokyčiams

Mes siūlome

 • Įdomų, kūrybingą bei atsakingą darbą didžiausiame Lietuvos universitete
 • Galimybę realizuoti savo žinias ir įgūdžius bei tobulinti profesinę kompetenciją
 • Atvirą naujoms idėjoms aplinką
 • Atlyginimą nuo 1100 iki 1900 Eur neatskaičius mokesčių
 • Papildomas priemokas ir premijas pagal Vilniaus universitete galiojančią atlygio sistemą
 • Aktyvų kultūrinį ir socialinį gyvenimą, lankantis Vilniaus universiteto Sveikatos ir sporto centre, Botanikos sode, bibliotekose, muziejuose, dalyvaujant Vilniaus universiteto meno kolektyvų veiklose