Komunikacijos specialistas (-ė) Gyvybės mokslų centre
Komunikacijos specialistas (-ė) Gyvybės mokslų centre
Vilniaus universitetas
Komunikacijos specialistas (-ė) Gyvybės mokslų centre

Komunikacijos specialistas (-ė) Gyvybės mokslų centreVilniaus universitetas

Darbo pobūdis

• Informacijos apie GMC vykdomus mokslinius tyrimus rinkimas, parengimas viešinimui, viešinimas, panaudojant duomenų bazes, masines informacijos priemones ir tiesioginius interviu (pokalbius) elektroninėmis ir kitomis informacijos sklaidos priemonėmis;
• Pranešimų apie GMC vykdomus tyrimus, Lietuvos ir užsienio svečių vizitus, konferencijas ir susitikimus, telekonferencijas rengimas ir publikavimas;
• Informacijos GMC paskyrose Facebook, Instagram, Twitter, ir kituose socialiniuose tinkluose, įskaitant profesinius tinklus, bei internetinėje svetainėje rengimas ir periodiškas atnaujinimas;
• GMC studijų viešinimo organizavimas ir vykdymas.

Tikimės, kad Jūs

• Turite aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
• Turite ne mažesnę kaip 3 metų darbo viešosios informacijos sklaidos, komunikacijos ar viešųjų ryšių srityse;
• Gebate savarankiškai parengti įvairiomis kalbomis informacinius ir mokslo populiarinimo tekstus apie mokslinius tyrimus;
• Turite patirties ir gebate rengti savo srities dokumentus, laikantis Dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos vyriausiojo archyvaro ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių dokumentų rengimo taisykles;
• Puikiai mokate valstybinę kalbą;
• Mokate užsienio (anglų) kalbą (ne žemesniu nei B2 lygiu);
• Gebate surinkti ir analizuoti reikiamą darbinę informaciją, ją sisteminti ir teikti išvadas;
• Gebate savarankiškai analizuoti ir spręsti su darbu susietas užduotis, gebate dirbti savarankiškai ir komandoje;
• Gebate efektyviai planuoti ir organizuoti savo veiklą;
• Gebate sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
• Išmanote Lietuvos Respublikos Konstituciją, Vilniaus universiteto statutą ir kitus kuruojamą sritį reglamentuojančius Lietuvos Respublikos įstatymus ir įstatymų įgyvendinamuosius teisės aktus bei Vilniaus universiteto Gyvybės mokslų centro Bendrųjų reikalų skyriaus nuostatus ir gebėsite juos tinkamai taikyti praktikoje;
• Gebate dirbti kompiuteriu pagal bazinius kompiuterinio raštingumo reikalavimus.

Mes Jums siūlome

• Iššūkių kupiną darbą didžiausiame Lietuvos universitete;
• Galimybes tobulinti profesinę kompetenciją;
• Atvirą naujoms idėjoms aplinką;