BIURO IR VEIKLOS APTARNAVIMO SRITIES PIRKIMŲ SKYRIAUS PASLAUGŲ PIRKIMŲ GRUPĖS PIRKIMŲ VADOVAS
BIURO IR VEIKLOS APTARNAVIMO SRITIES PIRKIMŲ SKYRIAUS PASLAUGŲ PIRKIMŲ GRUPĖS PIRKIMŲ VADOVAS
Viešoji įstaiga CPO LT
BIURO IR VEIKLOS APTARNAVIMO SRITIES PIRKIMŲ SKYRIAUS PASLAUGŲ PIRKIMŲ GRUPĖS PIRKIMŲ VADOVAS

BIURO IR VEIKLOS APTARNAVIMO SRITIES PIRKIMŲ SKYRIAUS PASLAUGŲ PIRKIMŲ GRUPĖS PIRKIMŲ VADOVASViešoji įstaiga CPO LT

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • Turėti aukštąjį ar jam prilygintą išsilavinimą, praktinio viešųjų pirkimų vykdymo arba viešųjų pirkimų vykdymo priežiūros/kontrolės patirties;
 • Gerai išmanyti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymą, kitus viešuosius pirkimus reglamentuojančius teisės aktus bei teismų praktiką viešųjų pirkimų srityje;
 • Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir ją panaudoti rengiant dokumentus, teisės aktų ir sutarčių projektus, išvadas ir pasiūlymus;
 • Mokėti bent vieną užsienio kalbą (anglų, vokiečių arba prancūzų) B1 lygiu pagal Europasą.

Mes siūlome:

 • Darbą profesionalioje ir ambicingoje komandoje;
 • Galimybę realizuoti savo žinias ir sugebėjimus;
 • Profesinius iššūkius;
 • Profesinį draudimą.

Darbo aprašymas:

 • Vykdyti priskirtus Įstaigos atliekamus viešuosius pirkimus (prekių, paslaugų, darbų) skaidriai ir efektyviai;
 • Atlikti priskirtų viešųjų pirkimų rinkos analizę, rengti ir derinti viešojo pirkimo dokumentus, teisės aktų projektus ir užtikrinti tinkamą jų kokybę;
 • Atlikti priskirtų preliminariųjų sutarčių ir dinaminių pirkimo sistemų administratoriaus funkcijas skaidriai ir efektyviai;
 • Užtikrinti viešuosius pirkimus vykdančių viešųjų pirkimų komisijų veiklai reikalingų su priskirtais viešaisiais pirkimais susijusių dokumentų rengimą ir pateikimą, įskaitant dokumentų rengimą ir pateikimą Įstaigos pirkimų valdymo sistemoje, viešųjų pirkimų vykdymo terminų laikymąsi, rengti viešųjų pirkimų komisijų sprendimų projektus, vykdyti su viešaisiais pirkimais susijusius kitus darbus;
 • Skelbti viešųjų pirkimų duomenis Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje, teikti skelbimus ir ataskaitas Viešųjų pirkimų tarnybai;
 • Kaupti duomenis apie prekių, paslaugų ar darbų poreikį;
 • Konsultuoti Įstaigos darbuotojus, įstaigų, suteikusių įgaliojimus atlikti viešųjų pirkimų procedūras, darbuotojus, tiekėjus, perkančiąsias organizacijas ir perkančiuosius subjektus viešųjų pirkimų klausimais;
 • Rengti ir/ar dalyvauti rengiant straipsnius, informacinius pranešimus ir kitus raštus ir teikti juos perkančiosioms organizacijoms, perkantiesiems subjektams bei tiekėjams;
 • Dalyvauti komisijų ir darbo grupių veikloje;
 • Dalyvauti rengiant metinį Įstaigos prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų plano projektą, taip pat įstaigų, suteikusių įgaliojimus atlikti viešųjų pirkimų procedūras, einamųjų metų prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų planus;
 • Vykdyti kitus su Įstaigos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Įstaigos direktoriaus, Įstaigos direktoriaus pavaduotojo, Skyriaus vadovo, Grupės vadovo, pavedimus, tam kad būtų pasiekti Įstaigos veiklos tikslai.

Daugiau jūsų paiešką atitinkančių rezultatų:

Vadybininkas (-ė)
A3 Baltic, UAB
Vilnius
€ 1500 – 2500
Galiojimo pabaiga: 2021.10.01
VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ADMINISTRATORIUS (-Ė), PROJEKTŲ VADOVAS (-Ė)
Nacionalinis mokymų centras, VŠĮ
Vilnius
€ 1576.26 – 1927.76
Galiojimo pabaiga: 2021.10.07
INTRAVERTIŠKAS ANALITIKAS (-Ė)
Win Solutions (Pergalingi sprendimai, UAB)
Vilnius
€ 1100 – 1600
Galiojimo pabaiga: 2021.10.06