STATYBŲ SRITIES PIRKIMŲ SKYRIAUS PASLAUGŲ IR DARBŲ PIRKIMŲ GRUPĖS PIRKIMŲ VADOVAS
STATYBŲ SRITIES PIRKIMŲ SKYRIAUS PASLAUGŲ IR DARBŲ PIRKIMŲ GRUPĖS PIRKIMŲ VADOVAS
Viešoji įstaiga CPO LT
STATYBŲ SRITIES PIRKIMŲ SKYRIAUS PASLAUGŲ IR DARBŲ PIRKIMŲ GRUPĖS PIRKIMŲ VADOVAS

STATYBŲ SRITIES PIRKIMŲ SKYRIAUS PASLAUGŲ IR DARBŲ PIRKIMŲ GRUPĖS PIRKIMŲ VADOVASViešoji įstaiga CPO LT

Reikalavimai

 • Turėti aukštąjį ar jam prilygintą išsilavinimą, praktinio viešųjų pirkimų vykdymo arba viešųjų pirkimų vykdymo priežiūros/kontrolės patirties
 • Gerai išmanyti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymą, kitus viešuosius pirkimus reglamentuojančius teisės aktus bei teismų praktiką viešųjų pirkimų srityje

Mes siūlome

 • Darbą profesionalioje ir ambicingoje komandoje
 • Galimybę realizuoti savo žinias ir sugebėjimus
 • Profesinius iššūkius
 • Profesinį draudimą

Papildoma informacija

 • DARBO APRAŠYMAS:
 • 1. Vykdyti priskirtus Įstaigos atliekamus viešuosius pirkimus (prekių, paslaugų, darbų) skaidriai ir efektyviai.
 • 2. Atlikti priskirtų viešųjų pirkimų rinkos analizę, rengti ir derinti viešojo pirkimo dokumentus, teisės aktų projektus ir užtikrinti tinkamą jų kokybę.
 • 3. Atlikti priskirtų preliminariųjų sutarčių ir dinaminių pirkimo sistemų administratoriaus funkcijas skaidriai ir efektyviai.
 • 4. Užtikrinti viešuosius pirkimus vykdančių viešųjų pirkimų komisijų veiklai reikalingų su priskirtais viešaisiais pirkimais susijusių dokumentų rengimą ir pateikimą, įskaitant dokumentų rengimą ir pateikimą Įstaigos pirkimų valdymo sistemoje, viešųjų pirkimų vykdymo terminų laikymąsi, rengti viešųjų pirkimų komisijų sprendimų projektus, vykdyti su viešaisiais pirkimais susijusius kitus darbus.
 • 5. Skelbti viešųjų pirkimų duomenis Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje, teikti skelbimus ir ataskaitas Viešųjų pirkimų tarnybai.
 • 6. Kaupti duomenis apie prekių, paslaugų ar darbų poreikį.
 • 7. Konsultuoti Įstaigos darbuotojus, įstaigų, suteikusių įgaliojimus atlikti viešųjų pirkimų procedūras, darbuotojus, tiekėjus, perkančiąsias organizacijas, perkančiuosius subjektus, daugiabučių namų savininkų bendrijas, daugiabučių namų administratorius viešųjų pirkimų klausimais.
 • 8. Rengti ir/ar dalyvauti rengiant straipsnius, informacinius pranešimus ir kitus raštus ir teikti juos perkančiosioms organizacijoms, perkantiesiems subjektams, daugiabučių namų savininkų bendrijoms, daugiabučių namų administratoriams bei tiekėjams.
 • 9. Dalyvauti komisijų ir darbo grupių veikloje.
 • 10. Dalyvauti rengiant metinį Įstaigos prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų plano projektą, taip pat įstaigų, suteikusių įgaliojimus atlikti viešųjų pirkimų procedūras, einamųjų metų prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų planus.
 • 11. Vykdyti kitus su Įstaigos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Įstaigos direktoriaus, Įstaigos direktoriaus pavaduotojo, Skyriaus vadovo, Grupės vadovo, pavedimus, tam kad būtų pasiekti Įstaigos veiklos tikslai.

Daugiau jūsų paiešką atitinkančių rezultatų:

TRANSPORTO SKYRIAUS VADOVAS (-Ė)
Parnasas, UAB
Vilnius
€ 1928
Galiojimo pabaiga: 2021.10.09
Verslo procesų ir pokyčių projektų vadovas (-ė)
Avia Solutions Group
Vilnius
€ 2600
Galiojimo pabaiga: 2021.09.30
Biuro ir veiklos aptarnavimo srities pirkimų skyriaus paslaugų pirkimų grupės pirkimų vadovas
Viešoji įstaiga CPO LT
Vilnius
€ 2000 – 2640
Galiojimo pabaiga: 2021.10.04