REGISTRATORIUS (-Ė) ASISTENTAS (-Ė) PANEVĖŽYJE
REGISTRATORIUS (-Ė) ASISTENTAS (-Ė) PANEVĖŽYJE
Registrų centras, VĮ
REGISTRATORIUS (-Ė) ASISTENTAS (-Ė) PANEVĖŽYJE

REGISTRATORIUS (-Ė) ASISTENTAS (-Ė) PANEVĖŽYJERegistrų centras, VĮ

Struktūrinis padalinys: Juridinių asmenų registro departamento Vilniaus skyrius
Darbo vieta: P. Puzino g. 7, Panevėžys

Darbo aprašymas:

 • įtraukti į Registrą arba išbraukti iš jo tradicinę Lietuvos religinę bendruomenę, bendriją ar centrą, jų tos pačios religijos tikslams įgyvendinti įsteigtus juridinius asmenis, profesinę sąjungą ar jų susivienijimą arba atsisakyti tai atlikti;
 • išregistruoti, išbraukti juridinius asmenis, jų filialus ir atstovybes, užsienio juridinių asmenų ir kitų organizacijų filialus ir atstovybes (toliau – Registro objektai) arba atsisakyti tai atlikti;
 • šešiems mėnesiams laikinai įrašyti į Registrą Registro objekto pavadinimą arba atsisakyti tai atlikti ir šiam terminui pasibaigus išbraukti pavadinimą iš Registro;
 • suteikti paramos gavėjo statusą arba atsisakyti tai atlikti, panaikinti šį statusą;
 • nagrinėti prašymus dėl juridinio asmens buveinės išregistravimo patalpų savininko prašymu, rengti juridinio asmens valdymo organams pranešimus apie numatomą buveinės išregistravimą bei išregistruoti juridinio asmens buveinę;
 • įrašyti Registro objektų pateiktus viešus pranešimus, kurie skelbiami Elektroniniame leidinyje, ir juos patvirtinti;
 • registruoti juridinių asmenų, užsienio juridinio asmenų arba kitos organizacijos filialų ar atstovybių išduotus įgaliojimus atstovui (fiziniam asmeniui), elektroniniu būdu teikti dokumentus Juridinių asmenų registrui ir / arba Juridinių asmenų dalyvių informacinei sistemai bei užsakyti Nekilnojamojo turto registro savitarnoje teikiamas paslaugas;
 • tvarkyti Registro objekto duomenis ir (ar) informaciją pagal byloje esančius dokumentus;
 • ištaisyti klaidingus Registro objekto duomenis ir (ar) informaciją;
 • įrašyti prašyme ar pranešime nurodytus duomenis bei dokumentuose ir pranešimuose nurodytą informaciją į Registro duomenų bazę ir perduoti Skyriaus, jei yra Grupė – Grupės vadovui arba Skyriaus vadovo pavedimu nurodytam Registratoriui ekspertui patvirtinti.

Reikalavimai pareigybei:

 • aukštasis arba jam prilygintas išsilavinimas;
 • Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktų, būtinų tinkamai vykdyti šiai pareigybei priskirtas funkcijas, išmanymas;
 • gebėjimas savarankiškai organizuoti savo veiklą;
 • puikus gebėjimas sklandžiai ir taisyklingai dėstyti mintis lietuvių kalba raštu ir žodžiu;
 • gebėjimas dirbti Microsoft Office programų paketu bei informacinių sistemų, būtinų tinkamai vykdyti šiai pareigybei priskirtas funkcijas, išmanymas;
 • atsakingumas, iniciatyvumas, orientacija į rezultatus, profesionalumas, bendradarbiavimas, nepriekaištinga asmeninė ir dalykinė reputacija.

Mes siūlome:

 • galimybes prisidėti prie įmonės veiklos gerinimo kuriant bei diegiant naujoves strateginę reikšmę Lietuvai turinčioje įmonėje; 
 • iššūkius, tobulėjimą ir profesinį augimą; 
 • bendradarbiavimą, atsakomybę ir profesionalumą; 
 • darbo užmokestį nuo 955 Eur su mokesčiais (955 - 1435 Eur su mokesčiais). Tikslus darbo užmokesčio dydis priklausys nuo Jūsų turimos kompetencijos ir profesinės patirties. Darbo užmokestis – tik dalis atlygio. Papildomai uždirbsite kintamąją metinio atlygio dalį, priklausančią nuo Jūsų ir įmonės veiklos rezultatų. Taip pat mūsų darbuotojams teikiamos papildomos naudos: lankstus darbo grafikas, mokymai, papildomos atostogų dienos ir galimybės rūpintis sveikata.

  Pretendentų atranka vyks dviem etapais: pirmas – testas raštu, antras atrankos etapas – pokalbis žodžiu. Į antrą atrankos etapą pakviesime tuos kandidatus, kurie pirmame etape surinks ne mažiau 6 balų (t.y. teisingai atsakys į ne mažiau kaip 60% testo klausimų).

  Informuojame, kad kandidatuodami Jūs pateikiate valstybės įmonei Registrų centrui savo asmens duomenis. Susipažinti, kaip tvarkome asmens duomenis galite įmonės Asmens duomenų tvarkymo tvarkos apraše.

  Kontaktai pasiteiravimui: Vilma Šiaučiulienė el.p. Vilma.Siauciuliene@registrucentras.lt, tel. +370 686 41247.

Daugiau jūsų paiešką atitinkančių rezultatų:

LINIJOS DARBUOTOJAI RAGUVOJE | VEŽIOJAME!
BIURO
Panevėžys
€ 960 – 990
Galiojimo pabaiga: 2021.10.17
AUDITO ASISTENTAS (-Ė)
KPMG Baltics, UAB
Panevėžys
€ 1300 – 1500
Galiojimo pabaiga: 2021.10.31
PAGALBINIAI DARBUOTOJAI RAGUVOJE. NEMOKAMAI VEŽAME Į/IŠ DARBO!
BIURO
Panevėžys
€ 1180 – 1180
Galiojimo pabaiga: 2021.10.22