Personalo departamento personalo administratorius (-ė) (Terminuota darbo sutartis)
Lietuvos Respublikos Valstybės Kontrolė

Personalo departamento personalo administratorius (-ė) (Terminuota darbo sutartis)Lietuvos Respublikos Valstybės Kontrolė

Aprašymas

1. Atlieka priskirtų administruoti padalinių personalo sudėties analizę, pagal kompetenciją teikia duomenis rengiamoms ataskaitoms;

2. Vykdo priskirtų padalinių personalo administravimą (rengia personalo administravimui reikalingus dokumentus, supažindina su jais darbuotojus), pagal kompetenciją nustatyta tvarka pateikia personalo duomenis ir informaciją;

3. Pagal kompetenciją rengia teisės aktų projektus personalo valdymo ir administravimo klausimais;

4. Administruoja Valstybės kontrolės personalo valdymo posistemę ir tvarko duomenis Valstybės tarnautojų registre;

5. Nustatyta tvarka rengia ir pasirašo socialinio draudimo pranešimus Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Elektroninėje draudėjų aptarnavimo sistemoje;

6. Padeda įgyvendinti personalo socialines ir kitas garantijas, konsultuoja darbuotojus šiais klausimais, rengia reikalingus dokumentus;

7. Pagal kompetenciją teikia siūlymus dėl veiklos ir personalo valdymo proceso tobulinimo;

8. Formuoja ir tvarko priskirtų padalinių darbuotojų asmens bylas ir kitas bylas personalo klausimais ir nustatyta tvarka jas perduoda archyvui;

9. Veda darbuotojų komandiruotėse praleisto laiko po darbo dienos valandų ar poilsio ir švenčių dienomis apskaitą bei organizuoja kompensavimą už šį laiką;

10. Organizuoja ir koordinuoja studentų praktikos, asmenų savanoriškos veiklos atlikimą;

11. Dalyvauja organizuojant atrankas bei konkursus į laisvas darbuotojų pareigybes ir prireikus dalyvauja atrankos bei konkursų komisijų posėdžiuose;

12. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su departamento veikla susijusius pavedimus.

Reikalavimai pretendentui

1. Turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją;

studijų kryptis – žmonių išteklių vadyba (arba);

studijų kryptis – viešasis administravimas (arba);

studijų kryptis – psichologija (arba);

studijų kryptis – teisė;

ARBA

aukštąjį universitetinį išsilavinimą (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją ir ne mažesnę kaip 1 metų patirtį personalo srityje;

2. Turėti gerus darbo Microsoft Office programiniu paketu įgūdžius;

3. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais darbo santykius, asmens duomenų apsaugą, gebėti juos taikyti praktikoje;

4. Gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą;

5. Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas ir teikti pasiūlymus;

6. Gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimą ir tvarkymą reglamentuojančius teisės aktus.

Jei prisijungsi prie mūsų komandos:

Dalyvausi ugdymo programose ir tobulinsi įgūdžius;
realizuosi idėjas, kurdamas ir inicijuodamas pokyčius;
sėkmingai derinsi darbą su pomėgiais, kartu su kolegomis dalyvaudamas neformaliuose renginiuose.
Jeigu nori mokytis ir tobulėti draugiškoje ir profesionalioje komandoje, Tau svarbi perspektyvi darbo vieta ir karjera, socialinės garantijos, prisijunk prie mūsų!

Daugiau jūsų paiešką atitinkančių rezultatų:

KVIEČIAME PERSONALO SPECIALISTUS (-ES)
Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentas
Vilnius
€ 1927.76
Galiojimo pabaiga: 2021.12.10
Karjeros centro vadovas (-ė)
People Link, UAB
Vilnius
€ 1954 – 2475
Galiojimo pabaiga: 2021.12.09
Associate Research Analyst/Research Analyst
Euromonitor International
Vilnius
€ 1750 – 2200
Galiojimo pabaiga: 2021.12.10