422
Teisininkas | Tarptautinių vystomojo bendradarbiavimo projektų skyrius
Teisininkas | Tarptautinių vystomojo bendradarbiavimo projektų skyrius
Teisininkas | Tarptautinių vystomojo bendradarbiavimo projektų skyrius
CENTRINĖ PROJEKTŲ VALDYMO AGENTŪRA VŠĮ
Teisininkas | Tarptautinių vystomojo bendradarbiavimo projektų skyrius
Teisininkas | Tarptautinių vystomojo bendradarbiavimo projektų skyrius

Teisininkas | Tarptautinių vystomojo bendradarbiavimo projektų skyriusCENTRINĖ PROJEKTŲ VALDYMO AGENTŪRA VŠĮ

Tarptautiniu vystomuoju bendradarbiavimu CPVA skatina teigiamus pokyčius ir pažangą, prisideda prie reikšmingų reformų vykstančių Europos Sąjungos (toliau – ES) šalyse partnerėse – paramos gavėjose. Įgyvendinamais projektais siekiame perduoti ES šalių gerąją patirtį, aktyviai įtraukiant į projektus tiek Lietuvos viešojo sektoriaus ekspertus, tiek kitų ES šalių ekspertus. Šios žinios itin aktualios į Europos Sąjungą besiruošiančioms stoti šalims, Rytų Partnerystės šalims bei kitoms šalims įgyvendinančioms ES finansuojamus vystomojo bendradarbiavimo projektus. Šiuo metu projektus įgyvendiname daugiau nei 10 skirtingų šalių, tokiose srityse kaip teisingumo, vidaus reikalų, ekonominės plėtros, aplinkos apsaugos, transporto, sveikatos ir socialinės apsaugos bei kitose. 

CPVA jau daugiau kaip 20 metų dirba vystomojo bendradarbiavimo srityje ir yra pripažinta tarptautinio lygio ekspertų komanda. Nuolat glaudžiai bendradarbiaujame su LR Užsienio reikalų ministerija ir kitomis institucijomis.

Sritys, kuriose dalinsiesi savo žiniomis ir tobulėsi: spręsi įvairius teisinius klausimus, kylančius administruojant ir įgyvendinant didelio biudžeto tarptautinius projektus, rengsi įvairias sutartis, dalyvausi subsidijų teikimo procese ir užtikrinsi parengtų dokumentų atitiktį nustatytiems reikalavimams, konsultuosi kolegas teisiniais klausimais ir užtikrinsi bendros praktikos taikymą, kuruosi priskirtas skyriaus horizontalias veiklas (pvz., BDAR reikalavimų laikymasis, pirkimų vykdymas ir kt).

Ieškome komandos nario, kuris norėtų ir galėtų:

 • dalyvauti rengiant ES ar kito donoro lėšomis finansuojamų projektų sutartis (subsidijų sutartis, susitarimus dėl įnašo ir kt.), jų pakeitimus ir nutraukimus;
 • rengti jungtinės veiklos sutartis, bendradarbiavimo susitarimus su Lietuvos ir užsienio (instituciniais) partneriais, valstybė biudžeto lėšų naudojimo sutartis ir kt., jų pakeitimus ir nutraukimus;
 • konsultuoti ES ar kito donoro lėšomis finansuojamų projektų įgyvendinimo klausimais;
  vertinti kitų skyriaus darbuotojų parengtų sutarčių, reikalingų projektų veikloms įgyvendinti (pvz., prekių ar paslaugų įsigijimo sutarčių), atitiktį nustatytiems reikalavimams;
 • teikti teisines išvadas ir atlikti parengtų dokumentų atitiktį nustatytiems reikalavimams subsidijų teikimo procese;
 • kuruoti priskirtas skyriaus horizontalias veiklas (pvz., BDAR reikalavimų laikymasis, pirkimų vykdymo priežiūra);
 • rengti skyriaus kompetencijai priskirtus dokumentus: skyriaus vadovo nurodymus, vidines pažymas, susirašinėjimo teisiniais klausimais dokumentus ir kt.;
 • dalyvauti rengiant skyriaus veiklą reglamentuojančias procedūras bei vidines tvarkas.

Tam, kad Tau sektųsi, prireiks:

 • aukštojo išsilavinimo teisės srityje (gali būti paskutiniųjų kursų studentas);
 • puikių anglų kalbos žinių - C1 ir aukštesnio lygmens;
 • kruopštumo, atsakingumo ir atidumo detalėms, organizuotumo ir operatyvumo;
 • gebėjimo dirbti tiek savarankiškai, tiek komandoje ir noro nuolat mokytis bei tobulėti.

Lengviau užduotis Tau padėtų atlikti anksčiau įgyta patirtis:

 • dirbant teisės srityje, ypač viešajame sektoriuje;
 • organizuojant, vykdant ir/ar prižiūrint ES ar kitų donorų paramos skyrimo procesus;
 • taikant ES Paslaugų, prekių ir darbų pirkimo pagal Europos Bendrijos išorinių programų pirkimų procedūras praktinio vadovo (angl. Procurement And Grants for European Union external actions – A Practical Guide).

Tavo būsimoji darbo vieta – gali būti visa Lietuva (nuotolinis darbas pas mus įprasta praktika jau kelerius metus) ir Europa (iki 40 d.d. per metus), visgi dalis veiklos vyksta S. Konarskio g. 13, Vilnius.

Tavo būsima vadovė yra Rūta Grigaliūnienė, tel. nr. 8 686 71046.

Įsilieti į komandą ir perprasti veiklos niuansus padės Tavo būsima kolegė ir kuratorė Austėja Vilkelytė.

Mūsų siūlomas darbo užmokestis yra nuo 2000 iki 2600 eurų su mokesčiais. Dėl konkretaus atlygio derėsimės, o rezultatas priklausys nuo Tavo pasiruošimo atlikti patikėtas funkcijas bei jau turimų kompetencijų.
Nekantrauji pradėti? Mes Tavęs laukiame!

Jei turi klausimų, skambink tel. 8 659 10573 mūsų atrankų vadybininkei Aistei Matuliauskienei.

Kodėl CPVA?

Nes mes esame daugiau nei 300 talentų subūrusi komanda ir kasdien dirbame, kad viešosios investicijos Lietuvai būtų naudingos ir valdomos atsakingai. Išmanome savo darbą ir turime sukaupę 19 metų projektų valdymo patirtį bei vertiname mums patikėtą atsakomybę ir prisidedame prie Lietuvos gerovės kūrimo.

Informacija kandidatams: Informuosime tik atrinktus kandidatus. Konfidencialumą garantuojame.

Kandidatuodami ir teikdami savo gyvenimo aprašymą, Jūs pateikiate Centrinei projektų valdymo agentūrai savo asmens duomenis. Informuojame, kad Jūsų gyvenimo aprašymas ir jame pateikti asmens duomenys bus tvarkomi laikantis Asmens duomenų tvarkymo Centrinėje projektų valdymo agentūroje tvarkos aprašo reikalavimų. Informaciją apie asmens duomenų tvarkymą rasite Asmens duomenų tvarkymo Centrinėje projektų valdymo agentūroje tvarkos apraše.

Daugiau jūsų paiešką atitinkančių rezultatų:

Commercial Assistant
LOREAL Baltic SIA
Vilnius
€ 1920
Galioja iki: 2022.10.26
SD Shift Supervisor
Embassy of the United States
Vilnius
€ 1.3 – 1.75
Galioja iki: 2022.10.06
Electrician
Embassy of the United States
Vilnius
€ 1650 – 2228
Galioja iki: 2022.10.06
Dujų ir elektros departamento Rinkos plėtros ir stebėsenos skyriaus vyriausiojo specialisto (-ės)
Valstybinė energetikos reguliavimo taryba
Vilnius
€ 1382.42 – 2103.49
Galioja iki: 2022.10.08
Dujų ir elektros departamento Elektros skyriaus vyriausiasis specialistas (-ė)
Valstybinė energetikos reguliavimo taryba
Vilnius
€ 1382.42 – 2103.49
Galioja iki: 2022.10.08
Veiklos valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas (-ė)
Valstybinė energetikos reguliavimo taryba
Vilnius
€ 1382.42 – 2103.49
Galioja iki: 2022.10.08