1462
Kibernetinio saugumo skyriaus vyriausiasis analitikas
Kibernetinio saugumo skyriaus vyriausiasis analitikas
Informacinės visuomenės plėtros komitetas
Kibernetinio saugumo skyriaus vyriausiasis analitikas

Kibernetinio saugumo skyriaus vyriausiasis analitikasInformacinės visuomenės plėtros komitetas

Ieškome komandos nario, kuris norėtų ir galėtų:

• vykdyti informacinių ir ryšių technologijų (toliau - IRT) infrastruktūros ir teikiamų informacinių technologijų (toliau – IT) paslaugų stebėseną – rinkti, apdoroti ir registruoti informaciją, būtiną teikiamų IT paslaugų ir IRT infrastruktūros nepertraukiamo veikimo, administravimo bei saugos užtikrinimui, nedelsiant reaguouoti į aptiktus kibernetinio saugumo ir kitus incidentus, problemas, trikdžius bei grėsmes;
• teikti pagalbą IT paslaugų gavėjams: priimti, valdyti, klasifikuoti, prioretizuoti skambučius ir elektronines užklausas (kibernetinio saugumo ir kitų incidentų, problemų, trikdžių, pokyčio prašymų ir pan.);
• teikti pagalbą ir konsultuoti IT paslaugų gavėjus, rengti ir teikti kibernetinio saugumo ir kitus pranešimus ir ataskaitas atsakingoms priežiūros institucijoms;
• vykdyti kibernetinio saugumo ir kitų sistemų stebėjimą, IT paslaugų nepertraukiamą teikimą ir palaikymą, vadovaujantis paslaugų teikimo sutartyse (angl. Service Level Agreement) nustatytais kriterijais, kiekybiniais bei kokybiniais rodikliais;
• teikti struktūruotą saugumo vertinimą, analizę ir ataskaitas apie nustatytas metrikas; atlikti pažeidžiamumų ir atitikties teisės aktams vertinimą;
• dirbti su kibernetinio saugumo sistemomis (angl. SIEM, PAM), IT paslaugų valdymo (angl. ITSM) ir kitomis sistemomis;
• teikti siūlymus dėl kibernetinio saugumo sistemų ir IT paslaugų valdymo sistemos naujų poreikių plėtros, tobulinimo bei tam skirtų lėšų efektyvesnio panaudojimo, kibernetinio saugumo organizavimo;
• dalyvauti rengiant kibernetinio saugumo, teikiamų IT paslaugų ir IRT infrastruktūros naudojimo ataskaitas.

Įmonė siūlo

- įdomų, atsakingą darbą sparčiai besiplečiančioje ir dinamiškoje organizacijoje;
- profesinį tobulėjimą ir mokymosi galimybes;
- draugišką ir energingą kolektyvą;
- kolegų pagalbą ir palaikymą;
- atlyginimą atitinkantį kompetenciją ir rezultatus;
- visas darbui reikalingas priemones.

Tau prireiks:

• turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;
• ne mažesnės kaip 2 metų darbo patirties informacinių ir ryšių technologijų srityje;
• žinoti IT saugumo principus;
• išmanyti kibernetinį saugumą užtikrinančias organizacines ir technines priemones bei jų veikimo principus;
• turėti patirties operacinių sistemų administravime (angl. Microsoft ir Linux);
• žinoti IT saugumo technologijas ir sprendimus (angl. SIEM, PAM ir lygiavertes);
• žinoti IT paslaugų valdymo sistemų (angl. IT Service Management - ITSM) ir naudotojų aptarnavimo sistemų (angl. Service Desk - SD) veikimo ir aptarnavimo pagrindinius principus;
• žinoti IRT stebėsenos sistemų (angl. Monitoring) veikimo ir aptarnavimo principus;
• išmanyti dokumentų valdymo reikalavimus, teisės aktų rengimo taisykles;
• žinoti IRT paslaugų valdymo gerąsias praktikas (ITIL, COBIT arba lygiavertes), IT vystymosi tendencijas;
• anglų kalbos (B1 lygiu) įgūdžių;
• labai gerų darbo kompiuteriu įgūdžių (MS Windows, MS Office).

Mes tikimės, kad Tu:

nori tobulėti, moki ir nori dalintis savo įžvalgomis su komanda, gebi savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą, sklandžiai ir taisyklingai dėstyti mintis lietuvių kalba raštu ir žodžiu. 

Daugiau jūsų paiešką atitinkančių rezultatų:

Senior IT Collaboration Engineer
Danske Bank Lithuania
Vilnius
€ 3440 – 5160
Galioja iki: 2022.10.21
Analyst, Test Automation Developer (Java & Selenium)
Western Union Processing Lithuania, UAB
Vilnius

Galioja iki: 2022.10.15
Personalo duomenų valdymo specialistas (-ė)
Vilniaus universitetas
Vilnius
€ 1200 – 1550
Galioja iki: 2022.10.10
Sistemų administratorius (automatizavimo specialistas (-ė)
Lietuvos bankas
Vilnius
€ 2336 – 3504
Galioja iki: 2022.10.23
EIS is looking for DevOps Engineers
EIS Group Lietuva, UAB
Vilnius
€ 3500 – 6500
Galioja iki: 2022.10.23
Junior IT Administrator
AS "Citadele banka" Lietuvos filialas
Vilnius
€ 1400 – 1700
Galioja iki: 2022.10.16