1344
Konkursas į Lietuvos Respublikos diplomatinę tarnybą
Konkursas į Lietuvos Respublikos diplomatinę tarnybą
Konkursas į Lietuvos Respublikos diplomatinę tarnybą
Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija
Konkursas į Lietuvos Respublikos diplomatinę tarnybą
Konkursas į Lietuvos Respublikos diplomatinę tarnybą

Konkursas į Lietuvos Respublikos diplomatinę tarnybąLietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija

Konkursas į Lietuvos Respublikos diplomatinę tarnybą

Kviečiame keisti ateitį kartu ir dalyvauti konkurse į Lietuvos Respublikos diplomatinę tarnybą. Konkursas vykdomas vadovaujantis Užsienio reikalų ministro 2020-08-13 d. įsakymu Nr. V-217 patvirtintu Konkurso į Lietuvos Respublikos diplomatinę tarnybą organizavimo tvarkos aprašu.

Asmenys, pretenduojantys į diplomatinę tarnybą, privalo:

1. atitikti reikalavimus, nustatytus Lietuvos Respublikos diplomatinės tarnybos įstatymo 23 straipsnio 2 ir 3 dalyse, t. y. būti Lietuvos Respublikos piliečiu; mokėti valstybinę lietuvių kalbą; būti ne jaunesniems nei 18 metų ir ne vyresniems nei 65 metai;

2. mokėti ne mažiau kaip dvi užsienio kalbas, iš jų anglų kalbą – ne žemesniu kaip įgudusio vartotojo (C1) lygiu, o kitą užsienio kalbą (toliau – antroji užsienio kalba) – ne žemesniu kaip pažengusio vartotojo (B1) lygiu;

3. mokėti kaupti, analizuoti ir apibendrinti informaciją;

4. gebėti taisyklingai ir sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

Asmenys, norintys dalyvauti konkurse į Lietuvos Respublikos diplomatinę tarnybą, iki 2022 m. rugsėjo 22 d. 24:00 val. (Lietuvos laiku) pateikia šiuos dokumentus elektroniniu paštu konkursas@urm.lt:

1. Tvarkos aprašo 2 priede nustatytos formos prašymą leisti dalyvauti konkurse į Lietuvos Respublikos diplomatinę tarnybą;

2. užpildytą Asmens, pretenduojančio į Lietuvos Respublikos diplomatinę tarnybą, atitikties nepriekaištingos reputacijos reikalavimams deklaracijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gruodžio 27 d. nutarimu Nr. 1393 „Dėl Lietuvos Respublikos diplomatinės tarnybos įstatymo įgyvendinimo“, formą (toliau – Nepriekaištingos reputacijos deklaracija);

3. gyvenimo aprašymą lietuvių kalba;

4. galiojančio asmens dokumento, patvirtinančio asmens tapatybę ir pilietybę, kopiją.

Kiti dokumentai (aukštojo mokslo diplomas ir užsienio kalbų mokėjimą patvirtinantys dokumentai) turės būti pateikti el. p. konkursas@urm.lt per 20 darbo dienų nuo pasiūlymo sudaryti terminuotą diplomato tarnybos sutartį parengiamajam laikotarpiui gavimo dienos.

Konkursas į Lietuvos Respublikos diplomatinę tarnybą vyks 2 etapais:

Egzaminas raštu (nuotoliniu būdu).
Pokalbis su komisija (tiesioginiu ar nuotoliniu būdu, kai pretendentas dėl objektyvių priežasčių negali atvykti į pokalbį)
Planuojama, kad egzaminas raštu ir pokalbis su Komisija vyks 2022 m. rugsėjo – spalio mėn.

Darbo užmokestį sudarys pareiginė alga, kurios koeficientas 7,7 – 13,0 (pareiginės algos koeficiento vienetas yra Seimo patvirtintas atitinkamų metų Lietuvos Respublikos valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų, valstybės tarnautojų bei valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų darbuotojų pareiginės algos (atlyginimo) bazinis dydis). Pareiginė alga apskaičiuojama atitinkamą pareiginės algos koeficientą dauginant iš pareiginės algos bazinio dydžio.

Sėkmingai pasibaigus parengiamajam laikotarpiui ir sudarius diplomato tarnybos sutartį, prie pareiginės algos bus nustatytas priedas už diplomatinį atašė rangą – 1,8 (rango koeficiento vienetas yra Seimo patvirtintas atitinkamų metų Lietuvos Respublikos valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų, valstybės tarnautojų bei valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų darbuotojų pareiginės algos (atlyginimo) bazinis dydis. Rangas apskaičiuojamas atitinkamą rango koeficientą dauginant iš pareiginės algos dydžio.

Taip pat gali būti mokamas priedas už tarnybos Lietuvos valstybei stažą.

Daugiau informacijos apie konkursą į Lietuvos Respublikos diplomatinę tarnybą bus pateikta Atvirų durų dienoje 2022 m. rugsėjo 9 d. nuo 9.30 iki 13.30 val. Registracija dalyvauti Atvirų durų dienoje yra sustabdyta.

Asmens duomenys bus tvarkomis vadovaujantis Asmens duomenų tvarkymo Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijoje, diplomatinėse atstovybėse, konsulinėse įstaigose ir specialiose misijose taisyklėmis: http://urm.lt/uploads/default/documents/V-284.pdf

Kilus klausimų, prašome skambinti tel. 8 706 5 2807 (I-IV 9-16 val., V 9-14 val.) arba rašyti elektroniniu paštu konkursas@urm.lt

Darbo užmokesčio dydis nuo 1393,7 iki 2353,0 eurų neatskaičius mokesčių. Konkretus darbo užmokesčio dydis priklausys nuo kandidato patirties numatomoje veiklos srityje.

Daugiau jūsų paiešką atitinkančių rezultatų:

ACTIVATION MANAGER
LOREAL Baltic SIA
Vilnius
€ 2600 – 2900
Galioja iki: 2022.12.28
Ožinio krano operatorius (-ė) (Lentvaris, Naujoji Vilnia)
Lietuvos geležinkeliai, AB
Lietuva
€ 1323 – 1564
Galioja iki: 2022.12.22
Paslaugų pardavimų vadovas (-ė)
Lietuvos geležinkeliai, AB
Vilnius
€ 3885 – 5830
Galioja iki: 2022.12.13
Pajamų valdymo ekspertas (-ė) (Revenue management expert)
Lietuvos geležinkeliai, AB
Vilnius
€ 1650 – 2480
Galioja iki: 2022.12.10
Chefs and waiters for winter season in Lapland, Finland
Bolt Works
Suomija
€ 2000
Galioja iki: 2022.12.03
Klientų konsultantas (-ė) padalinyje Vilniuje
"Swedbank", AB
Vilnius
€ 1150 – 1700
Galioja iki: 2022.12.15