984
FULL-STACK DEVELOPER (Remote/Fintech/Blockchain)
FULL-STACK DEVELOPER (Remote/Fintech/Blockchain)
FULL-STACK DEVELOPER (Remote/Fintech/Blockchain)
Systems integration solutions, UAB
FULL-STACK DEVELOPER (Remote/Fintech/Blockchain)
FULL-STACK DEVELOPER (Remote/Fintech/Blockchain)

FULL-STACK DEVELOPER (Remote/Fintech/Blockchain)Systems integration solutions, UAB


We are Experts of European Blockchain Service Infrastructure (EBSI)

Systems Integration Solutions, LLC is a leader in the field of information technology technical solutions, meets the requirements of the ISO 9001 certificate for compliance with high-quality services. We work with the new digital standards of the European Union, such as ICT, EBSI, W3C, DID, SSI as well as develop the most innovative technological solutions and ensure the quality of their implementation.

Our team:
👾 🎯 🎲 With our team, you will be working with many different technologies, such as Hyperledger Fabric, Kubernetes, Docker, Traefik, Google Cloud Platform, Flutter, and ReactJS (Redux + TypeScript), Python, SQL/NoSQL databases, Keycloak, ArgoCD.
But we do not expect you to be familiar with all of them! We hope you are a quick learner.

🔗 Responsibilities:
• Scoping features required by the business and project management team;
• Design and architecture features/services;
• Implementation of features/services;
• Overseeing, designing, and/or managing CI/CD pipelines for automated deployments;
• Mentoring junior/mid-level engineers and helping them to tackle technical problems;
• Managing day-to-day production and defining development workflow and path.

📕 Required qualifications:
• Professional software development experience;
• Experience with modern programming languages like Go, C#, JavaScript, Dart and Python;
• Knowledge of databases, operating systems, and API’s;
• Knowledge and experience with professional software engineering practices;
• Experience working with cross-functional teams;
• Ability to communicate with both technical and non-technical colleagues;
• Experience working on all aspects of the software development cycle;
• Motivated, friendly, positive, and have excellent communication skills;
• To be ready for the challenge of working in a small dynamic team that consists of 4 junior/mid-level engineers;
• Ability to speak, write, and read fluently Lithuanian, and English.

📗 Preferred qualifications:
• Experience with blockchain-based technologies (most preferably Hyperledger Fabric);
• Experience with containerisation and orchestration technologies like Docker or Kubernetes;
• Strong problem-solving ability;
• Bachelor’s degree (or higher) in Computer Science;
• Experience working with cloud technologies;
• Experience working with our technical stack.

💡 What’s in it for you?
• Remote work schedule;
• Full-time schedule with flexible working hours;
• Opportunity to work with an effective and experienced team;
• Opportunity to work with the newest technologies and EU digitalization projects;

💰 A monthly salary starting from 3000 - 7000 Eur before taxes (depending on your experience, we are also looking for motivated individuals who are keen to learn).

The safety and well-being of our candidates and employees remain our priority. Please note that the recruitment process for opportunities in Systems integration solutions will be conducted only via online format during the current period.

If you are interested in applying for this Job Opportunity please send us your CV.

Vyresnysis Programuotojas (Nuotolinis / Fintech / Blockchain)


Esame Europos blokų grandinės paslaugų infrastruktūros (EBSI) ekspertai
Systems Integration Solutions, UAB yra informacinių technologijų techninių sprendimų lyderė, atitinkanti ISO 9001 sertifikato reikalavimus dėl aukštos kokybės paslaugų atitikties. Dirbame su naujaisiais Europos Sąjungos skaitmeniniais standartais, tokiais kaip ICT, EBSI, W3C, DID, SSI, taip pat kuriame inovatyviausius technologinius sprendimus ir užtikriname jų įgyvendinimo kokybę.

Mūsų komanda:
👾 🎯 🎲 Su mūsų komanda dirbsite su daugybe skirtingų technologijų, tokių kaip Hyperledger Fabric, Kubernetes, Docker, Traefik, Google Cloud Platform, Flutter ir ReactJS (Redux + TypeScript), Python, SQL/NoSQL duomenų bazėmis, Keycloak, ArgoCD.

Tačiau nesitikime, kad juos visus išmanote! Tikimės, kad mokate greitai mokytis.

🔗 Atsakomybė:
- Apibrėžti verslo ir projekto valdymo komandai reikalingas funkcijas;
- Funkcijų / paslaugų projektavimas ir architektūra;
- Funkcijų / paslaugų įgyvendinimas;
- CI/CD skirtų automatizuotam diegimui, priežiūra, projektavimas ir (arba) valdymas;
- Jaunesniųjų ir (arba) vidutinio lygio programuotojų konsultavimas ir pagalba jiems sprendžiant technines problemas;
- Vadovauti kasdienei gamybai ir apibrėžti kūrimo darbo eigą ir kelią.

📕 Būtų puiku jeigu turi patirties:
- Profesionalios programinės įrangos kūrimo patirtis;
- Šiuolaikinių programavimo kalbų, tokių kaip "Go", "C#", "JavaScript", "Dart" ir "Python", naudojimo patirtis;
- Duomenų bazių, operacinių sistemų ir API išmanymas;
- Profesionalios programinės įrangos inžinerijos praktikos žinios ir patirtis;
- darbo patirtis su įvairias funkcijas atliekančiomis komandomis;
- Gebėjimas bendrauti su kolegomis, kurie yra ir techninio, ir ne techninio profilio specialistai;
- Patirtis dirbant su visais programinės įrangos kūrimo ciklo aspektais;
- Motyvuotas, draugiškas, pozityvus ir turintis puikių bendravimo įgūdžių;
- Būti pasirengusiam iššūkiui dirbti nedidelėje dinamiškoje komandoje, kurią sudaro 4 jaunesniojo / vidutinio lygio inžinieriai;
- Gebėti laisvai kalbėti, rašyti ir skaityti lietuvių ir anglų kalbomis.

📗 Pageidautina kvalifikacija:
- Patirtis su blokų grandinės technologijomis (pageidautina Hyperledger Fabric);
- Patirtis su konteinerizavimo ir orkestravimo technologijomis, pavyzdžiui, Docker arba Kubernetes;
- Stiprus gebėjimas spręsti problemas;
- Informatikos bakalauro laipsnis (arba aukštesnis);
- Patirtis dirbant su debesų technologijomis;
- Patirtis dirbant su mūsų techniniu paketu.

💡 Ką mes siūlome tau?
- Nuotolinis darbo grafikas;
- Lanksčios darbo valandos;
- Galimybė dirbti su efektyvia ir patyrusia komanda;
- Galimybę dirbti su naujausiomis technologijomis ir ES skaitmeninimo projektais;
💰 Mėnesinį atlyginimą nuo 3000 - 7000 Eur neatskaičius mokesčių (priklausomai nuo tavo patirties, taip pat ieškome motyvuotų ir norinčių mokytis asmenų).

Kandidatų ir darbuotojų saugumas ir gerovė išlieka mūsų prioritetu. Atkreipiame dėmesį, kad šiuo laikotarpiu atranka dėl galimybių sistemų integravimo sprendimų srityje bus vykdoma tik internetu.

Jei jus domina galimybė kandidatuoti į šią darbo vietą, atsiųskite mums savo gyvenimo aprašymą.

Daugiau jūsų paiešką atitinkančių rezultatų:

Filmavimo aikštelės dailininkė (-as)
Pandos, UAB
Vilnius
€ 1030 – 1392
Galioja iki: 2023.02.02
EKSPEDICIJOS VADYBININKAS (-Ė)
FL Transport, UAB
Klaipėda
€ 1980 – 5000
Galioja iki: 2023.02.03
Uosto krovos darbų pamainos vadovas (-ė)
KLASCO, Klaipėdos jūrų krovinių kompanija
Klaipėda
€ 1900
Galioja iki: 2023.02.09
Dokininkas (-ė) - mechanizatorius (-ė)
KLASCO, Klaipėdos jūrų krovinių kompanija
Klaipėda
€ 1600
Galioja iki: 2023.02.08
STATYBOS PROJEKTŲ VADOVAS
Statorama, UAB
Klaipėda
€ 2800 – 4800
Galioja iki: 2023.02.14
VALYTOJAS (-A) FABIJONIŠKĖSE VILNIUJE
MAXIMA
Vilnius
€ 870 – 920
Galioja iki: 2023.02.03