861
Korupcijos prevencijos Koordinavimo ir stebėsenos pareigūnas
Korupcijos prevencijos Koordinavimo ir stebėsenos pareigūnas
Korupcijos prevencijos Koordinavimo ir stebėsenos pareigūnas
Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba
Korupcijos prevencijos Koordinavimo ir stebėsenos pareigūnas
Korupcijos prevencijos Koordinavimo ir stebėsenos pareigūnas

Korupcijos prevencijos Koordinavimo ir stebėsenos pareigūnas Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba

JEIGU:

 • turi aukštąjį universitetinį (teisės ar kitų socialinių mokslų) studijų krypčių grupės išsilavinimą;
 • turi ne mažiau kaip 2 metų darbo patirties korupcijos prevencijos srityje ar pagal įgytą išsilavinimą;
 • gerai išmanai teisės aktus, reglamentuojančius teisės aktų rengimą, valstybės tarnybą, viešuosius pirkimus, civilinę, administracinę, baudžiamąją, tarnybinę ar drausminę atsakomybę, korupcijos prevenciją ir moki juos taikyti;
 • turi geras bendrines kompiuterio vartotojo žinias ir įgūdžius, moki naudotis programine įranga „Microsoft Office“;
 • atitinki teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „KONFIDENCIALIAI“;
 • turi gerų bendravimo, bendradarbiavimo įgūdžių, esi sąžiningas;
 • esi pasirengęs/-usi būti lojaliu/-i STT, iniciatyviu/-i, nekonfliktišku/-a, tolerantišku/-a;
 • moki anglų kalbą ne žemesniu kaip B2 lygiu;
 • esi nepriekaištingos reputacijos; 
 • atitinki sveikatos būklės reikalavimus.

KO STT TIKISI IŠ TAVĘS?

 • kad dalyvausi metodiškai koordinuojant privataus ir viešojo sektoriaus subjektų veiklą korupcijos prevencijos srityje, teiksi metodinę pagalbą viešajam ir privačiam sektoriui dėl korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimo, Nacionalinės darbotvarkės korupcijos prevencijos klausimais (toliau – NDKPK) plano vykdymo;
 • kad kursi priemones, padedančias privačiam sektoriui, nevyriausybinėms organizacijoms, prisidedančioms prie atsparumo korupcijai užtikrinimo privačiame sektoriuje, užtikrinti korupcijai atsparios aplinkos kūrimą privačiame sektoriuje;
 • kad informuosi privataus sektoriaus subjektus apie gerąją korupcijos prevencijos priemonių vykdymo praktiką versle.

STT PAREIGŪNAS:

 • organizuoja ir vykdo diskusijas, seminarus, konferencijas su privataus ir viešojo sektorių atstovais korupcijos prevencijos priemonių klausimais, teikia siūlymus dėl darbo pasitarimų, diskusijų, seminarų, konferencijų su privataus ir viešojo sektoriaus atstovais korupcijos prevencijos srityje;
 • stebi ir nuolat vykdo Korupcijai atsparios aplinkos kūrimo gairių verslui, Antikorupcinės aplinkos viešajame sektoriuje kūrimo ir įgyvendinimo vadovo atnaujinimą;
 • įgyvendina NDKPK planuose numatytas STT priemones.

NORI KOVOTI SU KORUPCIJA IR ESI PASIRENGĘS IŠŠŪKIAMS?

Siųsk savo gyvenimo aprašymą (CV) ir motyvacinį laišką su prierašu "Korupcijos prevencijos Koordinavimo ir stebėsenos pareigūnas" el. paštu karjera@stt.lt iki 2023 m. kovo 2 d.*

*Informuosime tik atrinktus kandidatus.

Daugiau jūsų paiešką atitinkančių rezultatų:

Asistentas
Finora Bank, UAB
Vilnius
€ 1500 – 2000
Galioja iki: 2023.03.22
Lėšų paieškos specialistas (-ė)
Visuomeninė organizacija, Gelbėkit vaikus
Vilnius
€ 1950 – 2100
Galioja iki: 2023.04.13
Sankcijų specialistas (-ė), Momentinės stebėsenos skyriuje
AB SEB bankas
Vilnius
€ 1800 – 2700
Galioja iki: 2023.04.21
Komunikacijos ir rinkodaros specialistas/-ė
PRIMUM ESSE klientas
Vilnius
€ 1300 – 1900
Galioja iki: 2023.04.05
Vidaus audito skyriaus vadovas / vadovė
LIETUVOS ORO UOSTAI, VĮ
Vilnius
€ 3500 – 4200
Galioja iki: 2023.03.23
Komercijos ir biuro koordinatorė (-ius)
Simplika
Vilnius
€ 1700 – 1900
Galioja iki: 2023.04.05