553
Nepriklausomas valdybos narys
Nepriklausomas valdybos narys
Alliance for Recruitment
Nepriklausomas valdybos narys

Nepriklausomas valdybos narysAlliance for Recruitment

Darbo aprašymas

Įmonės valdyba skiriama 4 metams, kadencijos pradžia – nuo paskyrimo datos.

Valdybos narių skaičius: 7.

Valdymo koordinavimo centro skelbiamos atrankos: https://governance.lt/kolegialus-organai/#nariu-atrankos

Kandidatų atrankos aprašas: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/f0173961199a11e5bfc0854048a4e288/asr

Naujai formuojamą valdybą sudarys nepriklausomi valdybos nariai, kurie turės šias kompetencijas:

  • Korporatyvinio valdymo ir strateginio planavimo (2 nepriklausomi nariai);
  • Investicinių projektų valdymo ir inovacijų diegimo;
  • Skaitmenizavimo ir veiklos efektyvinimo.

Reikalavimai

PRIVALOMAI VERTINAMI:

  • Bendrieji reikalavimai ir  nepriklausomumo kriterijai nustatyti Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 23(1) 5, 6 ir 7 dalyse. 
  • Specialieji reikalavimai pagal kompetencijas:

Korporatyvinio valdymo ir strateginio planavimo kompetencijai:

1. ne mažesnė nei 5 metų vadovaujamo darbo (įmonės vadovo ir/ar įmonės vadovui tiesiogiai pavaldaus aukščiausio lygmens vadovo ir/ar valdybos nario) patirtis, panašaus dydžio ar didesnėse įmonėse;

2. bendrovių veiklos valdymo, kontrolės ir priežiūros žinios bei patirtis;

3. verslo strategijos formavimo ir jos įgyvendinimo užtikrinimo patirtis;

4. korporatyvinės valdysenos principų išmanymas.

Investicinių projektų valdymo ir inovacijų diegimo kompetencijai:

1. ne mažesnė nei 5 metų vadovaujamo darbo (įmonės vadovo ir/ar įmonės vadovui tiesiogiai pavaldaus aukščiausio lygmens vadovo ir/ar valdybos nario) patirtis, panašaus dydžio ar didesnėse įmonėse;

2. vidaus kontrolės ar rizikų valdymo patirtis.

Skaitmenizavimo ir veiklos efektyvinimo kompetencijai:

1. ne mažesnė nei 5 metų vadovaujamo darbo (įmonės vadovo, įmonės vadovui tiesiogiai pavaldaus aukščiausio lygmens vadovo) patirtis atitinkamoje srityje veikiančiose įmonėse; 

2. bendrovių veiklos valdymo, kontrolės ar priežiūros žinios;

3. žmogiškųjų išteklių valdymo metodų, orientuotų į veiklos efektyvumo didinimą diegimo įmonėje žinios bei patirtis.

TAIP PAT VERTINAMI ŠIE KANDIDATŲ PRIVALUMAI:

Investicinių projektų valdymo ir inovacijų diegimo kompetencijai:

  • inovacijų diegimo patirtis vandentvarkos srityje; 
  • didelių investicinių projektų (kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos investicijų įstatyme) vertinimo bei įgyvendinimo patirtis.

Skaitmenizavimo ir veiklos efektyvinimo kompetencijai: strateginio planavimo, analizės, kontrolės ir priežiūros žinios.

Papildoma informacija

Dokumentai, kurie turi būti pateikti:

• kandidato paraiška dalyvauti atrankoje ir sąžiningumo deklaracija: https://vilnius.lt/wp-content/uploads/2019/08/Deklaracija.odt

• gyvenimo aprašymas;

• motyvacinis laiškas atrankos komisijai;

• kandidato tapatybę patvirtinančio asmens dokumento kopija.

Dokumentus prašome siųsti iki 2023 m. vasario 27 d. el. paštu km@afr.lt  su nuoroda „VV Valdyba“.

Kontaktinė informacija:

Daugiau informacijos suteiks Kristina Kalesnykienė, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Žmogiškųjų išteklių valdymo skyriaus vyriausioji specialistė, tel. (85) 211 2639, el. paštas kristina.kalesnykiene@vilnius.lt.

Informuosime tik atrinktus kandidatus. Konfidencialumą garantuojame.

Daugiau jūsų paiešką atitinkančių rezultatų:

PRODUCTION DIRECTOR
Klasjet
Vilnius
€ 5960
Galioja iki: 2023.04.06
Chief Operational Officer
Alliance for Recruitment
Vilnius
€ 3360 – 5000
Galioja iki: 2023.03.30
Veiklos valdymo skyriaus vadovas
Alliance for Recruitment
Vilnius
€ 3556 – 5121
Galioja iki: 2023.04.06
Vadovas (-ė) (projektų valdymas)
Lietuvos geležinkeliai, AB
Vilnius
€ 4935 – 7405
Galioja iki: 2023.04.06
Generalinis (-ė) direktorius (-ė)
Alliance for Recruitment
Vilnius
€ 8090 – 9700
Galioja iki: 2023.04.06
Vidaus audito skyriaus vadovas (-ė)
CV-Online Recruitment Lithuania
Vilnius
€ 3500 – 4200
Galioja iki: 2023.03.27