401
Teisininkas I Bendrųjų reikalų skyrius
Teisininkas I Bendrųjų reikalų skyrius
Teisininkas I Bendrųjų reikalų skyrius
CENTRINĖ PROJEKTŲ VALDYMO AGENTŪRA VŠĮ
Teisininkas I Bendrųjų reikalų skyrius
Teisininkas I Bendrųjų reikalų skyrius

Teisininkas I Bendrųjų reikalų skyriusCENTRINĖ PROJEKTŲ VALDYMO AGENTŪRA VŠĮ

Į savo komandą kviečiame viešųjų pirkimų profesionalą eiti teisininko pareigas.

Sritis, kurioje dalinsiesi žiniomis ir tobulėsi: organizuosi ir vykdysi CPVA viešuosius pirkimus, rengsi ir prižiūrėsi CPVA ūkinės veiklos sutartis, dalyvausi audito procese, asmens duomenų valdyme.

Mes Tau patikėsime CPVA vykdomos pirkimų vieningos praktikos formavimą, metodinės pagalbos teikimą, viešųjų pirkimų sistemos tobulinimo iniciavimą.

Tavo būsimoji komanda siekia tobulėti, gilinti savo žinias ir nuolat ieškoti būdų efektyvinti ne tik savo kasdienę veiklą, bet ir visą viešųjų pirkimų procesą.

Prisijunk, mums reikia tavo idėjų!

Ieškome komandos nario, kuris norėtų ir galėtų:

 • rengti įsakymus/potvarkius, susijusius su CPVA vidaus veikla; taip pat kitus CPVA vidaus veiklą reglamentuojančius norminius dokumentus;
 • tikrinti, vizuoti CPVA sudaromas ūkinės veiklos sutartis, esant poreikiui, jas rengti;
 • registruoti CPVA sudaromas ūkinės veiklos sutartis, vykdyti užsakymų paslaugoms ir prekėms pagal pasirašytas preliminariąsias sutartis registro tinkamą pildymą;
 • užtikrinti CPVA ūkinės veiklos sutarčių įgyvendinimo priežiūrą, rengti ir teikti ataskaitas Viešųjų pirkimų tarnybai;
 • teikti teisines konsultacijas CPVA darbuotojams viešųjų pirkimų vykdymo, asmens duomenų teisinės apsaugos ir kitais klausimais, susijusiais su CPVA veikla, pagal kompetenciją;
 • rengti metinius pirkimų CPVA reikmėms planus, kontroliuoti jo įgyvendinimą;
 • kartu su BRS vyresniuoju viešųjų pirkimų specialistu organizuoti ir vykdyti viešuosius pirkimus CPVA reikmėms, dalyvauti viešųjų pirkimų komisijų darbe, koordinuoti viešųjų pirkimų CPVA reikmėms vykdymą ir pan.;
 • tiesioginio vadovo nurodymu vykdyti prekių ir paslaugų užsakymus pagal pasirašytas sutartis.

Tam, kad Tau sektųsi, prireiks:

 • turėti aukštąjį teisinį universitetinį (ar jam prilygintą) išsilavinimą;
 • 1 ir daugiau metų darbo patirties teisės srityje;
 • darbo patirties, susijusios su viešųjų pirkimų vykdymu, ar priežiūra, kontrole taikant nuo 2017-07-01 įsigaliojusią viešųjų pirkimų įstatymo redakciją ir šį įstatymą įgyvendinančius teisės aktus;
 • gebėjimo sklandžiai ir taisyklingai dėstyti mintis lietuvių kalba raštu ir žodžiu;
  anglų kalbos (B1 lygiu) įgūdžių;
 • kruopštumo dokumentuojant kasdienes veiklas ir labai gerų darbo kompiuteriu įgūdžių (MS Windows, MS Office).

Mes tikimės, kad Tu:
nori tobulėti ir nuolat gilini savo žinias viešųjų pirkimų srityje, moki ir nori dalintis savo įžvalgomis su komanda, gerai išmanai viešuosius pirkimus reglamentuojančius teisės aktus, žinai jų taikymo aktualijas ir problematiką, esi savarankiškas, atsakingas, komunikabilus ir paslaugus.

Tavo būsimoji darbo vieta – gali būti visa Lietuva (nuotolinis darbas pas mus įprasta praktika jau kelerius metus) ir Europa (iki 40 d. d. per metus), visgi dalis veiklos vyksta S. Konarskio g. 13, Vilnius.

Tavo būsima vadovė yra Irena Meškauskienė, tel. 8 5 263 9762.

Mūsų siūlomas darbo užmokestis yra nuo 1650 iki 2475 eurų (su mokesčiais). Dėl konkretaus atlygio derėsimės, o rezultatas priklausys nuo Tavo pasiruošimo atlikti patikėtas funkcijas bei jau turimų kompetencijų.

Nekantrauji pradėti? Mes Tavęs laukiame!

Visus reikiamus dokumentus iki spalio 7 dienos pateik VTD interneto svetainėje. Jei turėsime klausimų, susijusių su atitiktimi kvalifikaciniams reikalavimams - prašysime patikslinti, tokiu atveju dokumentų pateikimo terminas galės būti pratęstas 5 darbo dienoms. Kai nė vienas pretendentas nepateikia dokumentų dalyvauti konkurse arba nė vienas pretendentas neatitinka konkurso skelbime nustatytų kvalifikacinių reikalavimų ir (ar) teigiamai atsako į bent vieną iš pretendento anketos 4–10 klausimų, terminas, per kurį priimami pretendentų dokumentai po konkurso paskelbimo, gali būti pratęstas iki 10 darbo dienų.

Pretendentų, kurie atitiks kvalifikacijos reikalavimus, laukia testas žodžiu (pokalbis).

Jei turi klausimų, skambink tel. 8 615 19153 personalo vadybininkei Daivai Cicėnienei.

Kodėl CPVA?

Nes mes Tau siūlome prasmingą darbą, kuriuo prisidėsi prie Lietuvos gerovės kūrimo, lanksčias ir modernias darbo sąlygas, galimybę augti ir tobulėti bei mokytis iš vienų geriausių savo srities profesionalų Lietuvoje, nuostabų kolektyvą, šiuolaikišką organizacinę kultūrą ir dar daugelį kitų dalykų. Įdomu? Daugiau apie tai informacijos gali rasti čia: https://www.cpva.lt/karjera/825

Informacija kandidatams: konfidencialumą garantuojame.

Kandidatuodami ir teikdami savo gyvenimo aprašymą, Jūs pateikiate Centrinei projektų valdymo agentūrai savo asmens duomenis. Informuojame, kad Jūsų gyvenimo aprašymas ir jame pateikti asmens duomenys bus tvarkomi laikantis Asmens duomenų tvarkymo Centrinėje projektų valdymo agentūroje tvarkos aprašo reikalavimų. Informaciją apie asmens duomenų tvarkymą rasite Asmens duomenų tvarkymo Centrinėje projektų valdymo agentūroje tvarkos apraše.

Похожие объявления о вакансиях

Ekspertas I Transporto, inžinerinės įrangos rinkos analizė, specifikacijų rengimas, vertinimas
CENTRINĖ PROJEKTŲ VALDYMO AGENTŪRA VŠĮ
Vilnius
€ 2300 – 2700
Срок: 2023.02.08
Projektų vadovas I Energetikos / Aplinkos apsaugos projektai
CENTRINĖ PROJEKTŲ VALDYMO AGENTŪRA VŠĮ
Vilnius
€ 1840 – 2300
Срок: 2023.02.15
Inžinierius I Pirkimų ir pažeidimų prevencijos skyrius
CENTRINĖ PROJEKTŲ VALDYMO AGENTŪRA VŠĮ
Vilnius
€ 2116 – 2645
Срок: 2023.02.17
Finansininkas I Tarptautiniai projektai
CENTRINĖ PROJEKTŲ VALDYMO AGENTŪRA VŠĮ
Vilnius
€ 2200 – 2500
Срок: 2023.02.15
Vyresnysis projektų vadovas I Energetikos/ Aplinkos apsaugos projektai
CENTRINĖ PROJEKTŲ VALDYMO AGENTŪRA VŠĮ
Vilnius
€ 2116 – 2645
Срок: 2023.03.03
Vyresnysis teisininkas I Pirkimų ir pažeidimų prevencijos skyrius
CENTRINĖ PROJEKTŲ VALDYMO AGENTŪRA VŠĮ
Vilnius
€ 2433 – 3042
Срок: 2023.03.03