407
Vyresnysis teisininkas I Pirkimų ir pažeidimų prevencijos skyrius
Vyresnysis teisininkas I Pirkimų ir pažeidimų prevencijos skyrius
Vyresnysis teisininkas I Pirkimų ir pažeidimų prevencijos skyrius
CENTRINĖ PROJEKTŲ VALDYMO AGENTŪRA VŠĮ
Vyresnysis teisininkas I Pirkimų ir pažeidimų prevencijos skyrius
Vyresnysis teisininkas I Pirkimų ir pažeidimų prevencijos skyrius

Vyresnysis teisininkas I Pirkimų ir pažeidimų prevencijos skyriusCENTRINĖ PROJEKTŲ VALDYMO AGENTŪRA VŠĮ

Į savo komandą kviečiame viešųjų pirkimų profesionalus eiti vyresniojo teisininko pareigas.

Sritis, kurioje dalinsiesi žiniomis ir tobulėsi: ES struktūrinių ir investicijų fondų bei Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės plano „Naujos kartos Lietuva“ lėšomis finansuojamų projektų viešųjų pirkimų priežiūra ir šių procesų tobulinimas. Mes Tau patikėsime CPVA vykdomos pirkimų priežiūros vieningos praktikos formavimą, metodinės pagalbos teikimą, viešųjų pirkimų sistemos tobulinimo iniciavimą, bendradarbiavimą su kitomis institucijomis.

Tavo būsimoji komanda siekia tobulėti, gilinti savo žinias ir nuolat ieškoti būdų efektyvinti ne tik savo kasdienę veiklą, bet ir visą viešųjų pirkimų priežiūros procesą ES fondų investicijų bei „Naujos kartos Lietuva“ programose.

Prisijunk, mums reikia tavo idėjų!

Ieškome komandos nario, kuris norėtų ir galėtų:

 • koordinuoti ir kuruoti ES struktūrinių ir investicijų fondų bei Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės planas „Naujos kartos Lietuva“ lėšomis finansuojamuose projektuose (toliau – Projektai) vykdomos viešųjų pirkimų priežiūros sritį, inicijuojant ir vykdant horizontalias veiklas, kurios užtikrintų Viešųjų pirkimų įstatymo laikymosi kontrolę;
 • kaupti patirtį bei formuoti, dalintis vieninga taikoma praktika Projektuose vykdomos viešųjų pirkimų priežiūros srityje;
 • konsultuoti, teikti metodinę pagalbą bei išvadas kolegoms viešųjų pirkimų klausimais, susijusiais su Projektų įgyvendinimu;
 • įsigilinti į su viešaisiais pirkimais susijusius teisės aktus, procesus ir viešųjų pirkimų sistemą ir teikti siūlymus, kaip ją būtų galima patobulinti, įskaitant dalyvavimą rengiant ir (arba) rengti LR teisės aktų, reglamentuojančių viešųjų pirkimų vykdymą, projektus;
 • analizuoti viešuosius pirkimus reglamentuojančius teisės aktus, stebėti pokyčius, juos apibendrinti ir pristatyti CPVA darbuotojams;
 • atstovauti atsakingose institucijose CPVA interesus ir poziciją;
 • rengti ir (arba) dalyvauti rengiant su kuruojama sritimi susijusius CPVA vidaus dokumentus (tvarkos aprašus, taisykles, procedūras, metodikas, instrukcijas, vieningas rekomendacijas ir pan.);
 • inicijuoti, organizuoti, rengti ir vesti pristatymus bei mokymus CPVA darbuotojams projektų vykdytojams ar kitoms tikslinėms grupėms.

Tam, kad Tau sektųsi, prireiks:

 • turėti aukštąjį teisinį universitetinį (ar jam prilygintą) išsilavinimą;
 • 2 ir daugiau metų darbo patirties, susijusios su viešųjų pirkimų vykdymu, ar priežiūra, kontrole, atstovavimu ikiteisminiuose, teisminiuose ginčuose taikant nuo 2017-07-01 įsigaliojusią viešųjų pirkimų įstatymo redakciją ir šį įstatymą įgyvendinančius teisės aktus;
 • gebėjimo sklandžiai ir taisyklingai dėstyti mintis lietuvių kalba raštu ir žodžiu;
 • anglų kalbos (B1 lygiu) įgūdžių;
 • kruopštumo dokumentuojant kasdienes veiklas ir labai gerų darbo kompiuteriu įgūdžių (MS Windows, MS Office).

Lengviau atlikti užduotis Tau padėtų anksčiau įgyta patirtis:

 • rengiant procedūras, metodinę medžiagą, formuojant gerosios praktikos sprendimus;
 • konsultuojant ir vedant mokymus kolegoms/projektų vykdytojams;
 • teismų praktikos, susijusios su viešaisiais pirkimais, žinios;
 • atstovavimo, argumentavimo patirtis, teisėkūros žinios ir/ar patirtis.

Mes tikimės, kad Tu:

nori tobulėti ir nuolat gilini savo žinias viešųjų pirkimų srityje, moki ir nori dalintis savo įžvalgomis su komanda, gerai išmanai viešuosius pirkimus reglamentuojančius teisės aktus, žinai jų taikymo aktualijas ir problematiką, esi savarankiškas, atsakingas, komunikabilus ir paslaugus.

Tavo būsimoji darbo vieta – gali būti visa Lietuva (nuotolinis darbas pas mus įprasta praktika jau kelerius metus) ir Europa (iki 40 d. d. per metus), visgi dalis veiklos vyksta S. Konarskio g. 13, Vilnius.

Tavo būsima vadovė yra Jurgita Jankauskienė, el. p. J.Jankauskiene@cpva.lt.

Mūsų siūlomas darbo užmokestis yra nuo 1900 iki 2800 eurų (su mokesčiais). Dėl konkretaus atlygio derėsimės, o rezultatas priklausys nuo Tavo pasiruošimo atlikti patikėtas funkcijas bei jau turimų kompetencijų.

Nekantrauji pradėti? Mes Tavęs laukiame!

Visus reikiamus dokumentus iki spalio 6 dienos pateik VTD interneto svetainėje. Kilus pagrįstų abejonių dėl atitikties konkurso skelbime nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams ir prireikus patikslinti ar papildyti pateiktus dokumentus, terminas pretendentams, kurie jau pateikė dokumentus, gali būti pratęstas 5 darbo dienoms duomenims patikslinti. Kai nė vienas pretendentas nepateikia dokumentų dalyvauti konkurse arba nė vienas pretendentas neatitinka konkurso skelbime nustatytų kvalifikacinių reikalavimų ir (ar) teigiamai atsako į bent vieną iš pretendento anketos 4–10 klausimų, terminas, per kurį priimami pretendentų dokumentai po konkurso paskelbimo, gali būti pratęstas iki 10 darbo dienų.

Jei turi klausimų, skambink tel. 8 615 19153 personalo vadybininkei Daivai Cicėnienei.

Kodėl CPVA?

Nes mes Tau siūlome prasmingą darbą, kuriuo prisidėsi prie Lietuvos gerovės kūrimo, lanksčias ir modernias darbo sąlygas, galimybę augti ir tobulėti bei mokytis iš vienų geriausių savo srities profesionalų Lietuvoje, nuostabų kolektyvą, šiuolaikišką organizacinę kultūrą ir dar daugelį kitų dalykų. Įdomu? Daugiau apie tai informacijos gali rasti čia: https://www.cpva.lt/karjera/825

Informacija kandidatams. Konfidencialumą garantuojame.

Kandidatuodami ir teikdami savo gyvenimo aprašymą, Jūs pateikiate Centrinei projektų valdymo agentūrai savo asmens duomenis. Informuojame, kad Jūsų gyvenimo aprašymas ir jame pateikti asmens duomenys bus tvarkomi laikantis Asmens duomenų tvarkymo Centrinėje projektų valdymo agentūroje tvarkos aprašo reikalavimų. Informaciją apie asmens duomenų tvarkymą rasite Asmens duomenų tvarkymo Centrinėje projektų valdymo agentūroje tvarkos apraše.

Похожие объявления о вакансиях

Ekspertas I Transporto, inžinerinės įrangos rinkos analizė, specifikacijų rengimas, vertinimas
CENTRINĖ PROJEKTŲ VALDYMO AGENTŪRA VŠĮ
Vilnius
€ 2300 – 2700
Срок: 2023.02.08
Projektų vadovas I Energetikos / Aplinkos apsaugos projektai
CENTRINĖ PROJEKTŲ VALDYMO AGENTŪRA VŠĮ
Vilnius
€ 1840 – 2300
Срок: 2023.02.15
Inžinierius I Pirkimų ir pažeidimų prevencijos skyrius
CENTRINĖ PROJEKTŲ VALDYMO AGENTŪRA VŠĮ
Vilnius
€ 2116 – 2645
Срок: 2023.02.17
Finansininkas I Tarptautiniai projektai
CENTRINĖ PROJEKTŲ VALDYMO AGENTŪRA VŠĮ
Vilnius
€ 2200 – 2500
Срок: 2023.02.15
Vyresnysis projektų vadovas I Energetikos/ Aplinkos apsaugos projektai
CENTRINĖ PROJEKTŲ VALDYMO AGENTŪRA VŠĮ
Vilnius
€ 2116 – 2645
Срок: 2023.03.03
Vyresnysis teisininkas I Pirkimų ir pažeidimų prevencijos skyrius
CENTRINĖ PROJEKTŲ VALDYMO AGENTŪRA VŠĮ
Vilnius
€ 2433 – 3042
Срок: 2023.03.03